Trucks

Bedrijven en activiteiten

 

Elektrische trucks blijken populaire oplossingen te zijn voor bedrijven die hun uitstoot willen verminderen en de productiviteit willen verhogen. U moet er echter zeker van zijn dat alles wat komt kijken bij de overstap naar elektrisch, van oplaadinfrastructuur tot financieringsplannen, geschikt is voor u. Deze vragen en antwoorden geven een goed overzicht.

 

Vanuit het perspectief van de sector wordt gekeken naar het ontwikkelen van kennis over hoe de technologie op de meest efficiënte manier kan worden gebruikt, zoals door het optimaliseren van routes en energieverbruik, onderhoudsschema's en de beschikbaarheid van de trucks. Vanuit het perspectief van de samenleving moet de transitie worden gestimuleerd met bijvoorbeeld belastingvoordelen, en door ondersteuning voor het leveren van groene elektriciteit, oplaadinfrastructuur en netwerkcapaciteit voor een groot aantal voertuigen. De belangrijkste factor is de vraag naar duurzamere transporten. Dit blijft de drijvende kracht achter de transitie in de nabije toekomst. In Europa zorgen nieuwe strengere CO2-regels voor zware voertuigen in 2025 en 2030 voor het stimuleren van elektromobiliteit. In steeds meer landen worden overheidsprikkels geïntroduceerd om de inzet te versnellen.

Omdat elektrische trucks geen uitlaatgassen produceren, kunnen ze ook goederen leveren in emissievrije zones. Bovendien zijn ze stiller, wat betekent dat ze 's nachts in steden kunnen rijden op tijden dat zware voertuigen niet zijn toegestaan. Hierdoor kunnen elektrische trucks de efficiëntie van een bedrijf verhogen. De trucks kunnen rijden op tijdstippen met minder verkeersdrukte en daardoor sneller en gemakkelijker goederen leveren. Ze verbeteren ook de productiviteit, omdat er meer ritten kunnen worden uitgevoerd in periodes dat er minder verkeer is, en ze dichter bij het eindleveringspunt kunnen komen vanwege hun stille werking. Voor chauffeurs bieden elektrische trucks een betere werkomgeving dankzij minder trillingen en een stille werking.

Dat is afhankelijk van het truckmodel en het aantal accu’s. Momenteel hebben onze elektrische trucks doorgaans een actieradius tot 300 km op één acculading, maar de Volvo FL Electric kan tot 450 km rijden. Als u oplaadt tijdens de gereguleerde lunchpauze, dan wordt het bereik nog groter. De actieradius is echter in grote mate afhankelijk van externe omstandigheden zoals weer en wind, het gewicht van de truck en de rijstijl van de chauffeur. Het bereik en de levensduur kunnen worden vergroot door gebruik te maken van de economy-rijstand, de chauffeurs doelgerichte trainingen te laten volgen en de instructies voor het opladen en beheren van de accu's zorgvuldig op te volgen. We analyseren de omstandigheden van elke klant en stellen mogelijke routes en laadstrategieën op. Klanten kunnen het gebruik van de truck volgen en plannen met digitale tools, zodat de laadpatronen in de loop van de tijd kunnen worden verbeterd.

Volvo Trucks ondersteunt de klant met de routeplanning voor elektrische trucks om ze zo productief mogelijk te maken. Snelheid, belading, verkeersinformatie, topografie en mogelijkheden voor snelladen zijn allemaal parameters waarmee rekening wordt gehouden. De Volvo Connect-portal heeft een planningsfunctie voor route en actieradius waarmee klanten routes kunnen plannen en deze met de chauffeur kunnen delen via het instrumentenpaneel van de truck. Hierdoor is de actieradius eenvoudig te berekenen en is het mogelijk om meer leveringen te verrichten op basis van de oplaadstatus

Elektrische trucks met nul CO2-uitstoot en lage geluidsniveaus maken het mogelijk goederen te vervoeren in emissievrije zones, op tijdstippen dat trucks met traditionele aandrijflijnen gewoonlijk niet kunnen worden ingezet. Hierdoor zijn meer, en snellere, leveringen in één dienst mogelijk. Chauffeurs hebben positieve ervaringen met elektrische trucks vanwege de lagere trillingsniveaus en snellere respons bij het accelereren. Gecombineerd met het ontbreken van uitlaatgassen leidt dit tot betere werkomstandigheden voor chauffeurs, en een lagere impact op het milieu. Daarnaast kunnen goederen binnen gebouwen worden afgeleverd met elektrische trucks. Veel transportbedrijven hebben ambitieuze doelen gesteld voor het leveren van emissievrije transporten, en vervoerders die dit kunnen aanbieden zullen waarschijnlijk een toename in de vraag naar hun diensten zien.

Volledig elektrische trucks zijn ideaal voor het vervoeren van goederen in en rond steden op vooraf gedefinieerde routes, waarbij de truck aan het einde van de werkdag op de thuisbasis kan worden opgeladen.

 

Distributie, stedelijke bouwactiviteiten en afvalinzameling (vaak voor stads- en gemeentebesturen) zijn voorbeelden van segmenten waar elektrische trucks al enige tijd in gebruik zijn. Maar de capaciteit van de zware elektrische trucks van Volvo maakt het nu ook mogelijk goederen tussen steden te vervoeren.

 

Momenteel bieden sommige van onze elektrische trucks al een actieradius tot wel 450 km op één acculading. Als u laadt tijdens de gereguleerde lunchpauze, wordt het bereik vergroot.

Elektrificatie, in de vorm van accu-elektrische en brandstofcel-elektrische voertuigen, zal in steeds meer segmenten mogelijk worden. Momenteel zijn de belangrijkste uitzonderingen het langeafstandstransport, vanwege een gebrek aan oplaadinfrastructuur, en zware transporttoepassingen in de hout-, bouw- en mijnbouwsector.

In eerste instantie vergen elektrische trucks een grotere investering dan de gelijkwaardige dieselmodellen, maar ze kunnen goedkoper zijn in het gebruik. We bevinden ons echter in een overgangsfase van fossiele brandstoffen naar duurzame transportoplossingen voor de lange termijn. Het is de verwachting dat de kosten van nieuwe technologie in de loop van de tijd zullen dalen dankzij verbeterde schaalvoordelen. Elektrische trucks zijn energiezuiniger dan dieseltrucks, in veel gevallen tot 50% energie-efficiënter.

Transportbedrijven beginnen de druk te voelen van hun transportinkopers en van eindgebruikers om duurzamere transportoplossingen aan te bieden. Steeds meer bedrijven willen hun CO2-uitstoot verminderen en bijdragen aan een duurzamere samenleving. Er komen nieuwe kansen voor bedrijven die goederen willen vervoeren naar locaties en op tijdstippen die niet geschikt zijn voor trucks op diesel. Een groeiend aantal steden introduceert nul-emissiezones waar alleen elektrische voertuigen zijn toegestaan. Er wordt ook gesproken over belastingvoordelen die de transitie naar een meer CO2-neutrale samenleving ondersteunen.

De terugverdientijd is sterk afhankelijk van het segment en de markt. Elektrische trucks kunnen ook nieuwe zakelijke kansen bieden. De economische levensvatbaarheid neemt in de loop van de tijd toe door schaalvoordelen en naarmate de verschillende segmenten zich ontwikkelen. De lage variabele kosten leiden tot een grotere winstgevendheid naarmate de truck meer wordt gebruikt. Zodra de hoge initiële investering is terugbetaald, zullen de lage variabele kosten van elektrische trucks een positieve invloed hebben op de winstgevendheid.

De winstgevendheid is sterk afhankelijk van het type transport. Elektrische trucks brengen hogere aanschafkosten met zich mee, maar bieden transportbedrijven ook nieuwe mogelijkheden de productiviteit te verbeteren en nieuwe bedrijfsactiviteiten te ontsluiten. Ze kunnen bijvoorbeeld buiten de piekuren worden ingezet en beter dan hun concurrenten voldoen aan de wensen van stadsbesturen en andere klanten. De lage variabele kosten leiden tot een grotere winstgevendheid naarmate de truck meer wordt gebruikt. Zodra de hoge initiële investering is terugbetaald, hebben elektrische trucks lage variabele kosten wat een positieve invloed heeft op de winstgevendheid.

Neem contact op met uw lokale energieleverancier voor meer informatie over de beschikbare opties.

Elektrische trucks worden idealiter 's nachts op hun thuisbasis opgeladen om de energiekosten tot een minimum te beperken. Verder moet u de routes zorgvuldig plannen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare energiecapaciteit. Voor het overige gelden dezelfde overwegingen als voor andere typen trucks. U moet ervoor zorgen dat het voertuig is toegerust voor de opdracht, dat de chauffeur zuinig rijdt en dat het onderhoudsplan wordt ingesteld op de best mogelijke prestaties en beschikbaarheid.

Verschillende EU-landen bieden een of andere stimulans om het gebruik van milieuvriendelijkere technologie, zoals elektrische trucks, te bevorderen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Volvo Trucks-vertegenwoordiger.

De energiekosten variëren sterk tussen de verschillende landen. Het is doorgaans goedkoper om een truck 's nachts bij de thuisbasis op te laden. Neem contact op met uw lokale energieleverancier om de beste oplossing te vinden, in zowel financieel als milieuvriendelijk opzicht.

BEV's (elektrische voertuigen met accu's), gaan in de toekomst waarschijnlijk een groot deel uitmaken van het stads- en streekvervoer vanwege hun financiële voordelen en milieuvriendelijke aspecten. Je kunt wel stellen dat elektrische mobiliteit een blijvertje is. De technologie heeft zich goed bewezen in bussen, auto's en andere voertuigen. De wijdverbreide opvatting in de transportsector is dat elektrische trucks een cruciale rol gaan spelen in de transitie naar een fossielvrije toekomst

Om een vergelijking te kunnen maken is het nodig om naar de totale eigendomskosten te kijken. De overschakeling naar elektrische trucks betekent een hogere initiële investering voor het transportbedrijf, gevolgd door aanzienlijk lagere exploitatiekosten. Elektrische trucks bieden vaak ook nieuwe zakelijke kansen omdat ze goederen naar locaties kunnen vervoeren, op momenten die met trucks op fossiele brandstoffen niet mogelijk zijn. Een groeiend aantal steden introduceert nul-emissiezones waar alleen elektrische voertuigen zijn toegestaan. De geschiktheid van de oplossing dient samen met de lokale klanten te worden geanalyseerd. We zijn ook van mening dat de initiële investering zal afnemen naarmate de volumes toenemen en de kosten van accu's in de loop der tijd verminderen. 

Om de overstap naar elektrisch verder mogelijk te maken, kunnen transportinkopers een aantal dingen doen. Partnerschap is essentieel, en vertrouwen kan worden opgebouwd door open te zijn over de uitdagingen waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd en door gegevens te delen. Concrete acties die elektrisch vervoer eenvoudiger kunnen maken zijn onder meer: het bieden van langer lopende contracten voor bedrijven die elektrische trucks gebruiken, het ter beschikking stellen van oplaadinfrastructuur op uw locatie en een grotere flexibiliteit bieden voor vertrek- en aankomsttijden.

Vragen over de overstap naar elektrische trucks?

Uw dichtstbijzijnde Volvo Trucks-specialist beantwoordt graag al uw vragen. Uiteraard geheel vrijblijvend.