Trucks

Voertuigoverdracht essentieel voor brandstofverbruik en beschikbaarheid van de truck

Trucks worden steeds geavanceerder. Daarom is het essentieel dat klanten de informatie krijgen die ze nodig hebben om de truck zo goed mogelijk te benutten. De afgelopen jaren is de voertuigoverdacht een belangrijk onderdeel geworden van de service van Volvo Trucks.
De voertuigaflevering is essentieel voor brandstofverbruik en beschikbaarheid

Bij de voertuigoverdracht wordt vooral aandacht besteed aan hoe de chauffeurs hun brandstofefficiency kunnen verbeteren en de onderhoudskosten kunnen verlagen. In tegenstelling tot de meeste andere truckfabrikanten, heeft Volvo Trucks Nederland speciale, eigen chauffeurstrainers die deze waardevolle kennis overbrengen. De meeste andere truckfabrikanten besteden deze training uit aan openbare rijscholen. Door de tijd en moeite die worden geïnvesteerd in een goede voertuigoverdracht, kunnen klanten in de eropvolgende jaren veel kosten besparen.

Volvo Trucks Nederland beschikt over een team van drie zeer ervaren chauffeurstrainers, die ook de verkopers en dealers trainen om specialisten op het gebied van voertuigoverdracht te worden. Hierdoor kunnen Volvo Trucks Nederland en haar dealers samen als een uiterst effectief team opereren. Willem-Jan Majoor werkt al bijna 10 jaar voor Volvo Trucks Nederland als chauffeurstrainer. “We stemmen alle trainingen voor voertuigoverdracht af op de deelnemers. We geven uitleg over de verschillende mogelijkheden en technieken van de specifieke truck waarmee de chauffeurs gaan rijden. Ze zijn dan geheel op de hoogte en kunnen zo brandstofzuinig en productief mogelijk rijden. Ook krijgen de chauffeurs de mogelijkheid om wat ze hebben geleerd toe te passen in een daadwerkelijke verkeerssituatie.”

Tips voor een betere brandstofefficiency en beschikbaarheid

Hier volgt de top vijf met tips van de voertuigoverdrachttrainers van Volvo Trucks Nederland voor het verhogen van de brandstofefficiency en het maximaliseren van de beschikbaarheid.
 

  1. Gebruik de motorrem. De motorrem is het meest efficiënt in de A-modus (Automatische modus). Dit vergroot de mogelijkheden voor het gebruiken van I-Roll. Ook wordt Brake-Blending geactiveerd. Dit voorkomt geglazuurde remblokken op de trailer. Wanneer het oppervlak van de remmen te heet wordt, neemt de wrijvingscapaciteit af wat een goede werking van de remmen verhindert. De veiligheid neemt toe en de onderhoudskosten nemen af.

  2. Gebruik waar mogelijk de adaptive cruisecontrol. Als de juiste snelheid wordt ingesteld voor de rijomgeving, kan een constante snelheid worden aangehouden en daalt het brandstofverbruik. De chauffeur hoeft ook minder vaak te remmen. Hierdoor neemt de gemiddelde snelheid toe en vermindert de slijtage.

  3. Gebruik de trailerrem. Wanneer de parkeerrem wordt gebruikt, betekent dat niet dat de trailerrem wordt geactiveerd. Houd de hendel van de motorrem enkele seconden ingedrukt om de trailerrem te activeren zodat de trailer wordt afgeremd. Dit werkt alleen als de parkeerrem van de truck is ingeschakeld.

  4. Gebruik de Off-Road-schakelaar. Bij extreem weer (zware regenval of gladheid) is het mogelijk om tijdens het rijden over te schakelen naar de functie Off-Road. De truck maakt dan gebruik van een ander koppel, waardoor de kans op slippen afneemt en de veiligheid wordt verhoogd.

  5. Behoud de laadhoogte. Wanneer het voertuig op de juiste hoogte is gebracht voor laden of lossen, is het mogelijk deze hoogte aan te houden. Druk bij het uitschakelen van de motor op een willekeurige knop van de afstandsbediening voor de luchtvering. Alle lampjes knipperen snel één keer en de hoogte blijft gehandhaafd. Dit voorkomt beschadigingen aan de spatschermen van de trailer.