Trucks

Hoe verzeker ik een nieuwe vrachtwagen?

| Leestijd: 3 min | Leestijd: 3 min
Na het aanschaffen van een nieuwe truck is het belangrijk om te kijken hoe het voertuig moet worden verzekerd. Het verzekeren van een vrachtauto gebeurt voor het overgrote deel op dezelfde manier als een personenauto of bestelauto. Lees hier meer over de belangrijkste dekkingen.
Hoe verzeker ik een nieuwe vrachtwagen?

WA(M)

De Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) verplicht de eigenaar van een motorrijtuig om minimaal een WA(M)-dekking voor het betreffende motorrijtuig af te sluiten. Op deze verplichting zitten enkele uitzonderingen maar die zijn doorgaans niet van toepassing op vrachtwagens. Een getrokken object (oplegger of aanhanger) wordt veelal automatisch meeverzekerd. De WAM-dekking biedt dekking tegen aanspraken van derden. Wanneer u een schade veroorzaakt aan derden dan kunnen de benadeelden deze schade bij u of rechtstreeks bij de WAM-verzekeraar claimen. Aangezien de WAM-verzekeraar de door u veroorzaakte schade uiteindelijk zal voldoen, beschermt de WAM-dekking in feite uw vermogen tegen aanspraken van derden.

Een getrokken object (oplegger of aanhanger) wordt veelal automatisch meeverzekerd.

Uitbreidingen WAM-dekking

De WAM-dekking kan worden uitgebreid met een aantal opties. De drie belangrijkste opties zijn:
 

  1. Vervoer van gevaarlijke stoffen. De verzekeraar zal willen weten wat u vervoert en indien u gevaarlijke stoffen vervoert, rekent men daar extra premie voor. Sommige verzekeraars willen dit risico niet verzekeren en sluiten schade door gevaarlijke stoffen zelfs uit.
  2. Het laad- en losrisico. Wanneer uw truck of het getrokken materieel is voorzien van laad- en losmaterieel (kranen, laadkleppen enz.) dan kan het verstandig zijn het gebruik hiervan mee te verzekeren op de WAM-dekking.
  3. Het op- en afrijdrisico. Wanneer u motorrijtuigen en/of werkmaterieel vervoert, moet dit worden geladen en/of gelost. Deze objecten zijn vaak (nog) niet verzekerd. Het risico dat u tijdens het laden en/of lossen schade aan derden toebrengt met het te vervoeren materieel kunt u meeverzekeren.
De WAM-dekking kan worden uitgebreid, zodat onder andere het laad- en losrisico en het op- en afrijdrisico van uw materieel zijn gedekt.

Casco

Met de WAM-dekking beschermt u uw vermogen tegen aanspraken van derden. Ook met een Casco-dekking beschermt u uw vermogen. Een Casco-dekking geeft dekking bij brand, diefstal, natuurgeweld (storm, omvallende bomen enz) en schade aan uw truck die u zelf hebt veroorzaakt (een aanrijding, kantelen, te water raken). Deze dekking wordt ook wel allrisk-dekking genoemd, maar in feite is een Casco-dekking geen allrisk-dekking want er zijn altijd uitsluitingen (denk aan opzet of roekeloos rijden).
 

Uitbreidingen Casco-dekking

Wanneer uw vrachtauto is voorzien van werkmaterieel (bijvoorbeeld een laad- en loskraan) dan kunt u het werkmaterieel apart verzekeren. Het grote voordeel van deze dekking is dat de Casco-dekking wordt uitgebreid met een eigen-gebrek-dekking voor de kraan.

Rechtsbijstand Motorrijtuig

Van deze dekking kunt u gebruik maken wanneer een derde schade heeft veroorzaakt en u deze op de tegenpartij wil verhalen. Denk hierbij aan schades onder het casco eigen risico of gevolgschade zoals inkomensverlies.
 

Schadeverzekering inzittenden

Deze dekking biedt dekking voor schade die de chauffeur lijdt. Aangezien de WAM de chauffeur van de dekking uitsluit, is deze dekking nodig om bij schade een werkgever te beschermen tegen aanspraken van de chauffeur. Een eigen rijder beschermt zichzelf met deze dekking. Voor werkgevers zijn er alternatieven voor deze dekking verkrijgbaar zoals o.a. de WEGAM-polis.
 

Ongevallen/inzittenden

Deze dekking biedt dekking bij overlijden of blijvend letsel. In geval van overlijden keert deze dekking een vooraf afgesproken som uit. In geval van blijvend letsel zal de dekking een deel van of de gehele vooraf afgesproken som uitkeren.

Naast deze genoemde dekkingen zijn er nog meer mogelijkheden. Indien u beroepsgoederenvervoerder bent dan adviseren wij u om ook andere aansprakelijkheden te verzekeren. Denk hierbij aan de vervoerdersaansprakelijkheid (lading) en/of container-/traileraansprakelijkheid (opleggers van derden). Wij informeren u graag vrijblijvend over alle mogelijkheden rondom het verzekeren van uw truck.

Anderen bekeken ook