Trucks

Wat is ADR-transport?

ADR-transport is transport van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR staat voor 'Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road', de naam van het Europese verdrag rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
zwaar transport

ADR-gevarenklassen

In het ADR-transport worden de volgende soorten stoffen vervoerd:

  • Ontplofbare stoffen en voorwerpen
  • Brandbare vloeistoffen
  • Brandbare vaste stoffen
  • Gassen
  • Oxiderende stoffen
  • Radioactieve stoffen
  • Giftige en infectueuze stoffen
  • Bijtende stoffen
  • Diverse gevaarlijke stoffen

 

Welke trucks zijn geschikt voor ADR-transport?

In het ADR-transport worden verschillende soorten trucks gebruikt, zoals bakwagens en trekkers met tankopleggers. Ook LNG-trucks hebben hun intrede gedaan in het ADR-transport. Waar LNG-trucks voorheen hiervoor niet geschikt waren omdat alleen Otto-motoren 'met vonken' werden gebruikt, is het nu wel mogelijk door de komst van de Volvo FH LNG en FM LNG-trucks. De Volvo FH LNG en FM LNG werken volgens het dieselprincipe, zonder bougies, waardoor ze geen gevaar vormen voor de brandveiligheid. Ook bieden ze dezelfde rijprestaties en evenveel vermogen als hun tegenhangers op diesel, waardoor het een veilige, milieuvriendelijke en veel gekozen oplossing wordt.