Trucks

Wat is een Alcolock?

De Alcolock is een in de cabine gemonteerd blaasapparaat voor alcohol, dat tot doel heeft het aantal alcoholgerelateerde ongevallen te verminderen. De Alcolock laat de chauffeur een ademtest afleggen voordat de motor kan worden gestart.
Alcolock

Waaruit bestaat een Alcolock?

Deze voorziening bestaat uit een in het dashboard gemonteerde hoofdeenheid en een handset die via een kabel is verbonden met de dashboardeenheid.