Trucks

Wat zijn alternatieve brandstoffen?

Alternatieve brandstoffen zijn brandstoffen waarover onbeperkt beschikt kan worden en die tijdens het gebruik niet schadelijk zijn voor het milieu en geen nadelige gevolgen hebben voor toekomstige generaties.
alternatieve brandstoffen

Alternatieve brandstoffen worden ook wel CO2-neutrale brandstoffen genoemd. Ze worden geproduceerd op basis van hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa, maar ook bijvoorbeeld frituurvet. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, voegen CO2-neutrale brandstoffen geen kooldioxide (CO2) toe aan de atmosfeer. Het verbrandingsproces genereert precies dezelfde hoeveelheid koolstofdioxide als de hoeveelheid CO2, die wordt geabsorbeerd door het bronmateriaal tijdens de groei. Ook vindt er geen toename van atmosferisch koolstofdioxide plaats, op voorwaarde dat gewasgroei overeenkomt met de hoeveelheden die geoogst worden.