Trucks

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Fossiele brandstoffen zijn in het geologische verleden van de aarde ontstaan uit resten van planten en dieren. Aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool zijn voorbeelden van fossiele brandstoffen.
fossiele brandstoffen

Fossiele brandstofbronnen zijn niet hernieuwbaar en daarmee niet onbeperkt beschikbaar zoals alternatieve brandstoffen, hernieuwbare of biobrandstoffen.