Trucks

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Fossiele brandstoffen zijn in het geologische verleden van de aarde ontstaan uit resten van planten en dieren. Aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool zijn voorbeelden van fossiele brandstoffen.
fossiele brandstoffen