Trucks

Wat is CO2 en CO2-uitstoot?

CO2 is de chemische formule voor koolstofdioxide (ook wel koolzuurgas of kooldioxide genoemd). Het is een niet-organische verbinding van koolstof en zuurstof. CO2 is kleurloos en geurloos en komt van nature in de atmosfeer voor.
CO2 en CO2-uitstoot

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt echter toe door onder andere het verbranden van fossiele brandstof, ontbossing, transport en industrie en zorgt voor opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Dit kan worden tegengegaan door CO2-neutrale brandstoffen of alternatieve brandstoffen te gebruiken.