Trucks

Wat is een dieseloxidatiekatalysator (DOC)?

De DOC zet schadelijke stoffen in de uitlaat, zoals koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) en diverse onvolledig verbrande delen uit de brandstof en olie (SOF en PAH) om in kooldioxide (CO2) en water [H2O]
dieseloxidatiekatalysator