Trucks

Wat is klimaatverandering?

Klimaatverandering is de verandering van de gemiddelde temperatuur, hoeveelheid regen, mist of sneeuw, windkracht, alles bij elkaar ‘het klimaat’ over een langere periode.
klimaatverandering

Door een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur veranderen de windrichting en waterkringloop en hoeveelheid neerslag op aarde. Dit kan leiden tot onder andere verwoestijning, overstromingen en het smelten van ijskappen en gletsjers. Ook heeft de klimaatverandering op langere termijn invloed op zeestromingen, het zeeniveau en het zoutgehalte van het zeewater.