Trucks

Wat is methaan of methaangas?

Methaangas is een verzamelnaam voor biogas en aardgas, die beide voornamelijk bestaan uit methaan (CH4, de kortste koolwaterstofketen). Methaan kan fossiel zijn, maar ook in een hernieuwbare vorm voorkomen.
methaan of methaangas

Methaan ontstaat onder andere bij afbraak van organische stoffen door bacteriën onder zuurstofloze omstandigheden. Daarnaast vormt zich methaan in zuurstofarme grond door de afbraak van dode plantenwortels. Dit is de fossiele vorm. Methaan is ook een fractie van ruwe aardolie, ook een fossiele vorm. Methaan is een broeikasgas, 25-34 keer sterker dan CO2.