Trucks

Wat is remvertraging?

De remvertraging wordt meestal uitgedrukt in meter per seconden (m/sec2). Het geeft aan in welke tijdslijn de snelheid van een voertuig kan afnemen.
Remvertraging