Trucks

Accu's – hoe milieuvriendelijk zijn ze echt?

Elektrische voertuigen zijn stiller en schoner dan hun tegenhangers op fossiele brandstof. Ook verbruiken ze minder energie. Dat gezegd hebbende zijn er echter wel een aantal vragen over de accu's. Hoe milieuvriendelijk en duurzaam zijn lithium-ion accu's, als we naar het gehele plaatje kijken?
Lars Mårtensson, Volvo Trucks
Lars Mårtensson, Director Environment and Innovation Volvo Trucks.

Een belangrijke component in lithium-ion accu's is kobalt, dat voornamelijk uit Congo komt. Amnesty International rapporteerde over kinderarbeid en schendingen van mensenrechten in dat land. Wat doet u om te zorgen dat de grondstoffen die voor de accu's worden gebruikt, op een verantwoorde manier zijn gewonnen?

“We keuren het natuurlijk af dat de materialen voor onze producten op een onacceptabele manier worden gewonnen of geproduceerd. Dat staat duidelijk in onze gedragscode. We werken samen met verschillende leveranciers om de herkomst van onze grondstoffen in kaart te brengen. Volvo Group ondersteunt deze ontwikkeling door samen met een aantal andere automobielproducenten de organisatie Drive Sustainability op te richten. Deze organisatie is gericht op het onderzoeken en verbeteren van de werkomstandigheden en de impact op het milieu in de toevoerketen voor grondstoffen. Vele kwesties moeten nog worden opgelost, maar we zetten belangrijke stappen.” 

Hoe goed zijn accu's vanuit een milieuperspectief? Is er een risico dat hun hoge energieverbruik tijdens de productie het milieuvoordeel tenietdoet dat een elektrische aandrijving oplevert?

“De productie van accu's is inderdaad energie-intensief, maar als we kijken naar de levensduur is er geen twijfel dat zware, elektrisch aangedreven commerciële voertuigen veel gunstiger zijn voor het klimaat en het energieverbruik. Dit is voornamelijk omdat elektrische motoren de energie veel efficiënter benutten dan verbrandingsmotoren. Dus hoe meer kilometers tijdens de levensduur van de truck worden afgelegd, hoe groter het verschil ten gunste van de elektrisch aangedreven truck.” 

Valt het te verdedigen om elektrisch te rijden als de energie voor het produceren en opladen van de accu's afkomstig is uit niet-herwinbare energiebronnen, zoals bijvoorbeeld kolen?

“Het zou uiteraard optimaal zijn om in elke fase gebruik te maken van herwinbare energie. Als de elektriciteit is geproduceerd uit fossiele brandstoffen, is dit minder gunstig voor het milieu. Dankzij de hoge efficiëntiegraad van de elektromotor is het toch gunstiger te kiezen voor elektriciteit in plaats van fossiele diesel. Maar bij het vergelijken van een truck die bijvoorbeeld op biogas rijdt met een elektrische truck die de energie haalt uit kolencentrales, is het verschil niet zo duidelijk.”

Wat doet u met alle accu's wanneer die aan het einde van hun levensduur komen? Kunnen ze op een goede manier worden gerecycled, of veroorzaken ze weer een milieuprobleem?

“We nemen onze verantwoordelijkheid als fabrikant natuurlijk serieus. We zijn momenteel betrokken bij verschillende projecten om te onderzoeken hoe accu's van zware, commerciële voertuigen met elektrische aandrijving een tweede leven kunnen krijgen en kunnen worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor het opslaan van zonne-energie. En wanneer de accu's in onze trucks niet meer kunnen worden gebruikt, zorgen we voor een correcte verwerking.”