Trucks

Wat is de actieradius van een elektrische truck?

| Leestijd: 3 min | Leestijd: 3 min
Accu’s zijn zwaar en vooral duur. Met meer accu’s rijden dan nodig is, is dus kostbaar en blijkt vooral ook onnodig. De beste elektrische truck is namelijk niet die met de grootste actieradius maar één die precies goed is voor het werk dat hij moet doen. Maar dat verschilt per segment.
Wat is de actieradius van een elektrische truck?

Afhankelijk van de accuconfiguratie is de actieradius momenteel maximaal 300 à 400 km. Dit is voor het internationale transport niet toereikend, maar in de stadsdistributie is actieradius in principe geen issue. Trucks in de stedelijke distributie leggen zelden afstanden van meer dan 200 km per dag af. Gebruikelijker is een afstand van 100 à 150 kilometer. Meer zware en dure accu’s en dus een grotere actieradius is daar vaak overbodig. Voor regionale distributie kunnen meerdere accu’s echter wel nodig zijn, maar voorkom daarbij overcapaciteit.

Een truck in de binnenstedelijke distributie remt over het algemeen veel. Door te remmen, regenereert een elektrische truck energie. Deze energie wordt weer opgeslagen in de accu. Remmen vergroot dus de actieradius.

Voor inzet in de afvalinzameling of bij gebruik van een elektrische kraan is actieradius van belang doordat ook de opbouw elektrisch is. Zo werkt een elektrische vuilniswagen met bijvoorbeeld een elektrische kraakpersinstallatie. Deze moet de containers optillen en het afval comprimeren. Vermogen uit de accu’s wordt via een e-PTO aan de opbouw doorgegeven. Ook het kunnen functioneren van een elektrische kraan gaat ten koste van de uiteindelijke actieradius van de truck. Het levert echter wel een emissievrij en stil voertuig op. Ook in dit segment vormt de actieradius daarom vaak geen belemmering om toch elektrisch te gaan rijden.

Gewicht en lading spelen een grote rol bij het bepalen van de actieradius. Hoeveel wegen de aangeleverde of op te halen pallets bijvoorbeeld? Wanneer dit duidelijk is, kan de actieradius nauwkeuriger worden bepaald. Bovendien kan er dan preciezer een prijs bepaald worden richting opdrachtgever. Met een Electric Range Simulator kunnen de gewichten, route en het aantal stops worden ingegeven, zodat de actieradius kan worden uitgerekend.

Voor de langere afstanden en het internationaal transport is actieradius cruciaal. De huidige accucapaciteit is nog niet toereikend voor deze inzet. Elektrische trucks voor het veeleisende en zware internationale transport zullen binnen de komende tien jaar volgen. Dit zijn elektrische trucks met accu's en met een brandstofcel die daardoor een grotere actieradius hebben.

De actieradius op dit moment is geen issue. Het gaat niet puur over de kilometers.

Hoe ervaart Renewi de actieradius van de Volvo FL Electric?

Renewi nam in november 2020 als eerste bedrijf in Nederland een in serie-geproduceerde zware elektrische truck in gebruik. Managing Director Meinderdjan Botman vertelt hoe zij de actieradius van deze truck ervaren.

“Als het over elektrische voertuigen gaat, dan gaat het altijd over actieradius. De actieradius op dit moment is geen issue. Het zijn relatief korte routes. Weliswaar met heel veel stops en dat is weer ter vervulling van elektriciteit. Bij het starten en stoppen van een elektrische truck wordt geen CO2 uitgestoten. Het gaat hier over de praktische inzetbaarheid. Waarbij deze batterijen ook gebruikt worden voor het aandrijven van onze kraakpersinstallatie. Het gaat over het totaalplaatje waar de zero emissie hier moet werken. Het gaat niet puur over de kilometers, dat is eigenlijk niet het hoofdprobleem, maar over de hele route dus het optimaliseren van de route, de planning die daarbij hoort, de simulaties die daarbij horen, om te zorgen dat we wel een optimale inzet krijgen van de auto voor die zaken die wij met onze klanten moeten bewerkstelligen.”