Trucks

×

Londen op de bres voor veiligheid in de stad

Londen heeft het terugdringen van verkeerongevallen tot topprioriteit verklaard. Er ligt een voorstel om vanaf 2020 een veiligheidsvergunning verplicht te stellen voor alle zware voertuigen van boven de 12 ton om te mogen rijden in de stad. En andere steden tonen belangstelling.
Piccadilly Circus, hartje London.
De nauwe Londense straten zijn continu gevuld met bestelwagens, trucks, de bekende zwarte taxi's en rode dubbeldekkerbussen, voetgangers en een toenemend aantal fietsers.

De nauwe Londense straten vullen zich elke ochtend met bestelwagens, trucks, de bekende zwarte taxi's en rode dubbeldekkerbussen, naast voetgangers en een toenemend aantal fietsers.

Met zoveel mensen en voertuigen die dringen om de beperkte ruimte op de weg, zijn de gevaren hoog. Met name de mix van trucks, fietsers en voetgangers blijkt riskant.

De laatste drie jaar waren bij 20 procent van de dodelijke ongevallen met zware voertuigen voetgangers betrokken en bij meer dan 70 procent van de dodelijke ongevallen ging het om fietsers. Dit ondanks het feit dat slechts vier procent van het aantal gereden kilometers in de stad plaatsvindt, aldus de statistieken van Transport for London.

Hoewel dit hoog is, zijn de statistieken voor Londen niet uniek. Onderzoek van het Volvo Trucks Accident Research Team laat zien dat in de EU in 2014 bij zo'n 1.230 dodelijke ongevallen (32%) zware vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers betrokken waren. En terwijl de verkeersveiligheid over het totaal is toegenomen, is het lastiger om de cijfers voor ongevallen met kwetsbare weggebruikers omlaag te krijgen. 

Om de wegen van Londen veiliger te maken is verkeersveiligheid voor Transport for London speerpunt in de besluitvorming. Ze werken samen met kwetsbare groepen weggebruikers en voertuigfabrikanten, waaronder Volvo Trucks, om tot oplossingen te komen. 

Wat kan er worden gedaan? Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van ’s werelds eerste Direct Vision Standard (DVS) voor zware voertuigen. “Direct zicht vanuit de cabine blijkt van aanzienlijke invloed te zijn op het verminderen van het gevaar voor voetgangers en fietsers, omdat dode hoeken de sleutelfactor zijn bij aanrijdingen”, zegt Will Norman, Walking and Cycling Commissioner bij Transport for London.

In het voorstel moeten alle zware voertuigen boven de 12 ton vanaf 2020 een veiligheidsvergunning hebben om in Londen te mogen rijden.

De opzet wordt nog bekeken, legt Will Norman uit. Maar zoals het is opgesteld, krijgen alleen zware voertuigen die voldoen aan de minimumeisen voor direct zicht een vergunning om Londen binnen te gaan. Of ze moeten kunnen aantonen dat ze soortgelijke maatregelen hebben genomen om het risico voor kwetsbare weggebruikers te beperken. In het uiteindelijke voorstel worden specificaties opgenomen over sensoren en visuele waarschuwingen.

“We werken eraan om onze straten veiliger te maken, maar we willen ook dat transportbedrijven de veiligheid van hun wagenpark verbeteren”, zegt Will Norman.

Volvo Trucks volgt de ontwikkelingen in Londen op de voet.
“We juichen de inzet van Londen toe om de verkeersveiligheid in de binnenstad te verhogen en kwetsbare weggebruikers te beschermen door de gezamenlijke inspanning van verschillende partijen”, zegt Claes Avedal, Safety Manager Product Planning bij Volvo Trucks.

We werken aan het veiliger maken van onze straten, maar we willen ook dat transportbedrijven de veiligheid van hun wagenpark verbeteren.

Hij voorspelt dat trucks die specifiek zijn ontworpen voor maximaal zicht steeds gebruikelijker zullen worden in steden als Londen die op zoek zijn naar het verbeteren van de veiligheid in de stad. Het kan gaan om speciale uitvoeringen met extra ramen en camera's, een lage chassishoogte en specifieke voertuigtypes. De Volvo FE Low Entry Cab heeft bijvoorbeeld een extra laag chassis en de optie van grotere ruiten die bijna de gehele portieren van de cabine beslaan. De extra ruiten geven de chauffeur direct zicht langs de zijkant van het voertuig. 

“Dit voertuig biedt ultieme mogelijkheden om direct zicht te maximaliseren, omdat je als chauffeur bijna op ooghoogte zit met fietsers en voetgangers”, zegt Claes Avedal. 

Naast Direct Vision Standard (DVS) implementeert Transport for London ook andere maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid: het verlagen van de maximumsnelheid, het aanpassen van de snelheid door herinrichting van straten, verbeterde handhaving en het aanpassen van de gevaarlijkste kruispunten van de stad.

“Allerlei factoren, van voertuigontwerp tot routeplanning, verkeersbewustheid en straatinrichting, spelen een rol in het veiliger maken van de interactie tussen trucks en kwetsbare weggebruikers”, zegt Claes Avedal.

Volvo Trucks hanteert ook een veelzijdige benadering van veiligheid. Dit loopt uiteen van veiligheidsonderzoeken en het ontwikkelen van veiligheidstechnologieën als Lane Keeping Support en Advanced Emergency Brake tot het ontwerpen van veiliger voertuigen en chauffeurstraining. Verkeersveiligheidscampagnes zoals ‘Stop Look Wave’ en het initiatief ‘See and be Seen’ spelen ook een grote rol bij deze inspanningen.

Verkeersveiligheid staat nu hoog op de politieke agenda in veel steden, dus we zullen grote veranderingen gaan zien.

Transport for London streeft ernaar dat in 2041 nul ernstige of dodelijke ongevallen plaatsvinden en dat de Londenaren 80% van hun reizen te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer afleggen.

“We zullen binnenkort meer veranderingen zien in grote wereldsteden”, zegt Claes Avedal. “Bij Volvo Trucks delen we de visie van Londen dat ongevallen moeten worden voorkomen. Verkeersveiligheid in de steden stond vaak op een tweede plaats. Maar verkeersveiligheid staat nu in veel steden hoog op de politieke agenda, dus u kunt overal ter wereld grote veranderingen verwachten.” Londen toont de weg.

De doelen van Londen voor 2041

  • Nul ernstige ongevallen of verkeersdoden.
  • Tachtig procent van alle reizen van Londenaren zullen te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer worden afgelegd, volgens Transport for London.

 

Volvo Trucks Safety Report 2017

Het Volvo Trucks Accident Research Team bestudeerde en analyseerde vanaf 1969 ruim 1.700 ongevallen waarbij trucks waren betrokken. Het richt zich op het verhogen van het bewustzijn omtrent verkeersveiligheid en geeft richtlijnen welke ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid prioriteit moeten krijgen.

In totaal waren er in 2014 in de EU 3.863 ongevallen met fatale afloop waarbij zware trucks waren betrokken.

13%
499 slachtoffers
Ongevallen met dodelijke afloop voor inzittenden van trucks.

49%
1.898 slachtoffers
Ongevallen met dodelijke afloop voor inzittenden van auto's.

32%
1.230 slachtoffers
Ongevallen met dodelijke afloop voor kwetsbare weggebruikers.

6%
236 overige ongevallen met dodelijk afloop gerelateerd aan trucks.
Van de 1.230 ongevallen met dodelijke afloop voor kwetsbare weggebruikers (in de EU in 2014) ging het in 53% van de gevallen om voetgangers.
In 22% van de gevallen ging het om fietsers en bij 25% waren brommer- of motorrijders betrokken.

Ongevallen met dodelijke afloop of ernstig letsel voor kwetsbare weggebruikers in de EU in 2014.

20%
Bij een truck die een bocht nam.

30%
Ongevallen bij het oversteken.

Aandachtspunten

Drie belangrijke aandachtspunten bij het verbeteren van de veiligheid en de zichtbaarheid in de stad, door Claes Avedal, Safety Manager Product Planning bij Volvo Trucks. 

Plan de route
“Plan veilige in- en uitrijpunten bij drukke werklocaties en kies een route voor het voertuig door de stad waarbij drukke of smalle wegen en interacties met kwetsbare weggebruikers worden vermeden. Planning kan het verschil uitmaken.”

Het juiste voertuig voor de opdracht
“Veel klanten willen een truck die zo flexibel mogelijk is. Dat kan betekenen dat ze een hoog chassis kiezen, hoewel hun opdrachten voornamelijk in de binnenstad zijn. Maar met een lager chassis zit de chauffeur dichter bij de grond en heeft hij beter zicht op wat er gebeurt rond het voertuig.”

Camera en een laag portierraam geven meer zicht
“Het is mogelijk om de hele voor- en zijkant van het voertuig te zien met extra ramen en spiegels. De optie van een dodehoekcamera en het lagere raam in het passagiersportier biedt de chauffeur uitgebreid zicht, waardoor aanrijdingen kunnen worden voorkomen wanneer de truck afslaat.”