Trucks

Wat is AdBlue?

AdBlue is de handelsnaam voor AUS32: een oplossing van 32,5% ureum (een stikstofhoudende organische verbinding) in gedemineraliseerd water.
adblue

Om de hoeveelheid schadelijke stoffen uit de uitlaat bij dieselmotoren te beperken, wordt AdBlue toegepast. AdBlue wordt in de uitlaatgassen ingespoten waardoor schadelijke stikstofoxiden worden omgezet in stikstofgas en water.

AdBlue wordt in een afzonderlijke tank met een capaciteit van 35 tot 100 liter opgeslagen. Bij de grote tankstations is AdBlue beschikbaar.