Trucks

Wat is diesel en een dieselmotor?

Diesel (ook wel gasolie) is een aardolieproduct en daarmee een fossiele brandstof. Het dieselprincipe (een motor op diesel) werd in 1892 door Rudolf Diesel uitgevonden als alternatief op de Ottomotor.
diesel + dieselmotor

In een dieselmotor wordt alleen lucht gecomprimeerd en pas daarna de brandstof geïnjecteerd waardoor hogere drukken bereikt worden. Diesel heeft een hoge energiedichtheid per liter in vergelijking met benzine en produceert minder CO2 (1 liter diesel stoot ca 2,7 kg CO2 uit).  Hiermee is diesel een efficiënte brandstof.