Trucks

Wat is kippertransport?

Kippertransport is het vervoeren van goederen of materialen met behulp van een kipper. Kippertransport vindt plaats in verschillende transportsegmenten, zoals bouwtransport, weg- en waterbouw, en bulktransport.
Kippertransport