Trucks

Wat is silotransport?

Silotransport is transport waarvoor een truck met een silotrailer wordt gebruikt. Een silotrailer is een trailer waarop een silo is gemonteerd, waarmee bulkgoederen zoals veevoer, suiker, cement of zand kunnen worden vervoerd. Afhankelijk van de inzet kunnen verschillende typen silotrailers worden gebruikt, zoals onderlossers en kipsilo’s.
Silotransport