Trucks

Wat is tonmeter?

Tonmeter is een manier om de capaciteit van autolaadkranen uit te drukken. De formule is kracht maal afstand. Zo heeft een kraan die op een afstand van 10 meter een last van 1 ton kan hijsen een capaciteit van tien tonmeter.
Tonmeter