Trucks

Wat is waterstof of H2?

Waterstof is een chemisch element met symbool H (Hydrogenium). Waterstof kan als alternatieve brandstof in voertuigen worden toegepast. Een waterstofauto is een elektrisch voertuig dat waterstof gebruikt als energiedrager in plaats van een batterij.
Waterstof of H2

Hoe werkt waterstof?

Bij een brandstofcel-elektrisch voertuig wordt waterstof (H) in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet in water (H2O). Daarbij wordt elektriciteit geproduceerd die de elektromotor aandrijft. Het enige restproduct is waterdamp en warmte. Er ontstaat geen CO2 waardoor het een zero-emission voertuig is.


Bij een voertuig met een waterstofverbrandingsmotor (H2 ICE; Hydrogen Internal Combustion Engine) is waterstof de brandstof voor de aandrijving. Bij de waterstofverbranding komen nog zeer kleine hoeveelheden stikstofoxiden en roetdeeltjes vrij. Toch kunnen deze trucks gecategoriseerd worden als ‘Zero Emission Vehicles’ onder de overeengekomen nieuwe CO2-emissienormen van de EU.


Vrachtwagens die rijden op waterstof zullen vooral geschikt zijn voor langere afstanden. Het kan het een oplossing zijn wanneer de inzet van elektrische trucks niet haalbaar is, bijvoorbeeld voor regio’s met een beperkte laadinfrastructuur of wanneer er weinig tijd is voor het opladen van de accu’s.