Trucks

Volvo Trucks
2022-05-01
3 min.
Transportinformatie
Author
Volvo Trucks

Alles over de nieuwe EU-regels voor de tachograaf

In 2023 worden nieuwe regels voor de digitale tachograaf van de tweede generatie geïntroduceerd. Wat betekent dit voor chauffeurs in Europa? En hoe ziet de tijdlijn van invoering van de nieuwe wetgeving rondom deze slimme tachograaf eruit? Lees er hier alles over.

Slimme tachografen van de eerste generatie (SMT1) zijn sinds juni 2019 verplicht in alle nieuwe zware trucks. De wetgeving wordt door de EU aangepast en in 2023 worden nieuwe regels voor de digitale tachograaf van de tweede generatie (SMT2) geïntroduceerd. Wat moet u hierover weten en wat betekenen de nieuwe regels voor chauffeurs? Laten we eerst kijken waarom de EU besloot om deze regels in te voeren.


Extra veiligheid en professionaliteit in de branche

De belangrijkste doelstellingen van deze regelgeving zijn:

  • Vergroten van de veiligheid 
  • Verminderen van de manipulatie van tachograafgegevens
  • Ervoor zorgen dat chauffeurs voldoende rust krijgen tussen hun rijtijden


De regels maken het gemakkelijker om controles af te handelen en op tijd op de bestemming te zijn. Autoriteiten in elk EU-land kunnen controles op afstand uitvoeren en mits de tachograafgegevens in orde zijn, kan de reis worden voortgezet zonder te hoeven stoppen. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen overtredingen zijn. Bestaande voertuigen met oude tachografen kunnen nog steeds worden onderworpen aan controles langs de weg, dus het juiste gebruik van alle tachografen blijft uiterst belangrijk.

In het verleden werden de tachograafgegevens door sommige chauffeurs en truckeigenaren aangepast zodat ze onder de veiligheidsnormen voor chauffeurs konden uitkomen. De nieuwe EU-regelgeving maakt dit veel moeilijker en voorkomt tegelijkertijd dat degenen die zich aan de regels houden, onnodige hinder en vertraging oplopen door overbodige controles. 

Hoe ziet de tijdslijn voor invoering van de tachograafregels eruit?
 

  • 15 juni 2019. Slimme tachografen van de eerste generatie zijn sinds 15 juni 2019 verplicht in alle nieuwe trucks. 
  • 21 augustus 2023. Volgens de nieuwe EU-regels moeten tachografen van de tweede generatie worden geïnstalleerd in alle nieuwe trucks van meer dan 3,5 ton vanaf 21 augustus 2023. 
  • 31 december 2024. Eind 2024 moeten alle oude analoge of digitale tachografen (met uitzondering van de eerste generatie intelligente tachografen) zijn vervangen door SMT2 in trucks die rijden op internationale transporten. 
  • Augustus 2025. Op 19 augustus 2025 moeten alle intelligente tachografen van de eerste generatie (SMT1) zijn geüpgraded naar SMT2, als ze worden gebruikt bij internationale transportopdrachten.

 

Wat zijn de belangrijkste nieuwe functies van de tweede generatie tachograaf (Smart Tacho 2 - SMT2)?

De belangrijkste functies die worden geïntroduceerd met de tachografen van de tweede generatie zijn controle van internationaal verkeer via een satellietpositioneringssysteem en controle van het tijdstip en de locatie van laden en lossen.

De nieuwe slimme tachograaf kan ook communiceren met lokale beambten, zodat tachograafgegevens op afstand gecontroleerd kunnen worden zonder dat u hoeft te stoppen. Als er geen problemen worden gedetecteerd, moeten de autoriteiten de gegevens binnen drie uur verwijderen.

Tips om rijtijden effectief te beheren en te voldoen aan de tachograafwetgeving

Dankzij de nieuwe tachograafwetgeving is het belangrijker dan ooit om uw rit goed te plannen. Door dit effectief te doen, wordt u een betere chauffeur, wordt uw rit aangenamer en krijgt u meer controle. Wij hebben een handleiding samengesteld waarin wordt uitgelegd hoe u uw tijd effectief kunt beheren om aan de regelgeving te voldoen. Het bevat:

  • Tips voor het plannen van uw rit
  • Manieren om uw rit minder stressvol te maken
  • Wat te doen als de rijtijd bijna op is en de volgende truckstop vol is?