Trucks

×

Alles wat we tot nu toe weten over de subsidieregelingen zero emissie trucks

| Leestijd: 7 min | Leestijd: 7 min
Vanaf 9 mei 2022 zijn er twee nieuwe subsidieregelingen voor zero emissie trucks beschikbaar. Welke zijn dat precies? Wat weten we tot nu toe over de inhoud en voorwaarden? En wat gebeurt er met de overige subsidieregelingen zoals MIA? Lees er hier alles over.
Alles wat we tot nu toe weten over de subsidieregelingen zero emissie trucks

De overheid werkt aan meerdere nieuwe subsidieregelingen. Twee daarvan zijn belangrijk voor de transportbranche:

 • de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwverkeer (SSEB)
 • de Subsidieregeling Aanschaf Emissieloze Vrachtwagens (AanZET)
   

Wat houdt de SSEB-subsidieregeling voor zero emissie trucks in?

De regeling SSEB is een aanschafsubsidie voor bouwmaterieel. Alhoewel het grotendeels gaat over bouwmachines, vallen trucks onder voorwaarden ook onder deze regeling. De regeling sluit nauw aan bij AanZET: bedrijven die een zero emissie truck hebben aangeschaft en niet in aanmerking komen voor een SSEB-subsidie komen dat wel voor een AanZET-subsidie en vice versa.
 

Doel van de SSEB-subsidieregeling

 • NOX-uitstoot in de bouwsector beperken
 • Uitstoot van CO2 en fijnstof beperken


Aanvragers van de SSEB-subsidie moeten zijn ingeschreven in het handelsregister onder de codes 39, 41, 42, 43, 4941, 50 201, 7712, 7732 of 7739. De codes 4941 en 7712 zullen binnen de truckbranche het meest voorkomen. Trucks dienen te vallen binnen klasse N2 of N3. Volvo-trucks vallen onder de klasse N3 net als alle trucks boven de 12-ton GVW. Voertuigen tussen de 4250 kg en 12 ton vallen onder de klasse N2.

De aanvraag voor subsidie moet na aankoop plaatsvinden. Een koopcontract met ontbindende voorwaarden moet bij de aanvraag bijgevoegd worden. Daarna moet het voertuig binnen 12 maanden geregistreerd zijn op naam van een transportbedrijf en moet dat ook voor 4 jaar blijven. Bij een operational lease moet er een leasecontract worden overhandigd, ook voor minimaal 48 maanden.

Het betreft nieuwe voertuigen, waarvan eerste inschrijving en tenaamstelling in Nederland plaatsvinden. De regeling loopt van 9 mei 2022 tot 31 December 2026.

De benodigde formulieren zullen vanaf 9 mei op de site van het RVO worden gepubliceerd.

Hoeveel bedraagt de subsidie SSEB?

Voor grote bedrijven (meer dan 250 fte en meer dan €50.000.000 jaaromzet en/of meer dan €43.000.000 balanstotaal) bedraagt de SSEB-subsidie volgens de EU-regelgeving max. 40% van de meerkosten ten opzichte van een diesel-aangedreven voertuig. Voor kleine (minder dan 50 fte en minder dan €10.000.000 jaaromzet en/of balanstotaal) en middelgrote bedrijven (minder dan 250 fte en minder dan €50.000.000 jaaromzet en/of minder dan €43.000.000 balanstotaal) is dit 50%. Dit is inclusief de MIA (hierover hieronder meer). Hiervoor is een forfait-bedrag ingerekend van 11,25%. Het maximale subsidiebedrag per object is €300.000,- en €1.000.000 per bedrijf/groep van bedrijven.

Er is in 2022 een totaalbudget beschikbaar van €5.000.000, met de volgende onderverdeling:

 • €1.670.000,- voor bouwvoertuigen. 
 • €3.330.000 voor bouwwerktuigen en hulpfuncties
   

Elk jaar wordt het budget opnieuw vastgesteld. Alleen complete aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Als de informatie niet compleet is en RVO informatie moet opvragen, geldt de datum waarop alle gevraagde informatie is aangeleverd, als datum van aanvraag.

Bij een positieve beschikking wordt door de minister direct een voorschot van 90% van het subsidiebedrag verstrekt. Zodra de factuur en het kentekenbewijs zijn ingezonden en de subsidie daadwerkelijk wordt vastgesteld, wordt de rest uitgekeerd.

Een aanvraag kan worden ingediend voor de volgende voertuigen en opbouw (met opbouwcodes 9, 10, 15, 16, 26, 27 of 28):

Uit: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (22 maart 2022) nr. IENW/BSK-2022/51482, houdende vaststelling van regels ter bevordering van de aanschaf, ombouw en innovatie van schoon of emissieloos bouwmaterieel dat wordt gebruikt in de bouw (Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel).

Zijn er ook subsidieregelingen voor elektrische PTO’s en andere hulpfuncties?

Ook elektrische hulpfuncties en elektrische PTO’s komen voor een subsidie in aanmerking binnen de SSEB-subsidieregeling. Een van de eisen om subsidie te krijgen voor een elektrische PTO, is dat bij gebruik van de PTO de dieselmotor automatisch moet worden uitgeschakeld. Tevens moet het batterij-pakket opgeladen kunnen worden via een stekker.

Het budget voor deze regeling valt onder de hierboven genoemde €3.330.000 voor bouwwerktuigen en hulpfuncties. Verder is de procedure gelijk.

Hulpfuncties die in aanmerking komen voor subsidie:

Uit: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (22 maart 2022) nr. IENW/BSK-2022/51482, houdende vaststelling van regels ter bevordering van de aanschaf, ombouw en innovatie van schoon of emissieloos bouwmaterieel dat wordt gebruikt in de bouw (Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel).

In het kort de voorwaarden voor een SSEB-subsidie:

 • 4 jaar eigenaar of lease
 • In Nederland in gebruik
 • Max. €1.000.000 per bedrijf/groep van bedrijven
 • Max. €300.000 per object

Wat houdt de AanZET-subsidieregeling voor zero emissie trucks in?

De subsidieregeling Aanschaf Emissieloze Vrachtwagens (AanZET) is bedoeld voor de aanschaf van elektrische voertuigen door bedrijven die buiten de SSEB-regeling vallen (dus geen bouwmaterieel en bedrijven met bepaalde handelscode zoals genoemd in de SSEB-regeling). De regeling sluit nauw aan bij SSEB: bedrijven die een zero emissie truck hebben aangeschaft en niet in aanmerking komen voor een SSEB-subsidie komen dat waarschijnlijk wel voor een AanZET-subsidie en vice versa.

De aanvraag voor subsidie moet voor aankoop plaatsvinden op basis van een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden voor het niet verkrijgen van subsidie. Als de aanvraag positief is bevonden - dus na een positieve beschikking - kan het proces doorgaan. Daarna moet het voertuig binnen 12 maanden geregistreerd zijn op naam van de eigenaar en moet dat ook voor 4 jaar blijven. Bij een operational lease moet er een leasecontract worden overhandigd, ook voor minimaal 48 maanden.

Het betreft nieuwe voertuigen, waarvan de datum eerste toelating, datum eerste inschrijving in Nederland en datum tenaamstelling overeenkomen.

De benodigde formulieren zullen vanaf 9 mei op de site van het RVO worden gepubliceerd.

Hoeveel bedraagt de subsidie AanZET?

Voor grote bedrijven (meer dan 250 fte en meer dan €50.000.000 jaaromzet en/of meer dan €43.000.000 balanstotaal) bedraagt de subsidie volgens de EU-regelgeving max. 40% van de meerkosten ten opzichte van een diesel-aangedreven voertuig. Voor middelgrote bedrijven (minder dan 250 fte en minder dan €50.000.000 jaaromzet en/of minder dan €43.000.000 balanstotaal) is dit 50% en voor kleine bedrijven (minder dan 50 fte en minder dan €10.000.000 jaaromzet en/of balanstotaal) 60%. Dit is inclusief de MIA.

Er is in 2022 een budget beschikbaar van €13.500.000,- voor de AanZET-subsidie. Men rekent op een volume van 300 vrachtwagens. Elk jaar wordt het budget opnieuw vastgesteld. Alleen complete aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Als de informatie niet compleet is en RVO informatie moet opvragen, geldt de datum waarop alle gevraagde informatie is aangeleverd, als datum van aanvraag.

Bij een positieve beschikking wordt door de minister een voorschot van 90% van het subsidiebedrag verstrekt. Zodra de factuur en het kentekenbewijs zijn ingezonden en de subsidie daadwerkelijk wordt vastgesteld, wordt de rest uitgekeerd.

De subsidiepercentages en de maximale bedragen zijn:

Uit: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (19 april 2022), nr. IENW/BSK-2021/329303, houdende vaststelling van regels voor subsidie ter stimulering van de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtauto’s (Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET).

De subsidie wordt berekend op basis van de aanschafprijs, inclusief fabrieksopties. Om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag - volgens EU-regelgeving 40% van de meerkosten ten opzichte van een diesel-aangedreven voertuig - kan er ook nog MIA worden aangevraagd die achteraf bij de belastingopgave wordt verrekend. Lees hieronder meer over MIA en het aanvraagproces.

Bij vervanging van een truck die binnen een subsidieregeling valt door een andere emissie-vrije vrachtwagen, gaat de subsidie over naar die tweede auto.


Wanneer gaan de subsidieregelingen voor zero emissie trucks in?

De ingangsdatum van beide subsidieregelingen, dus zowel de SSEB als AanZET, is 9 mei 2022.

Wat gebeurt er met de huidige subsidieregelingen?

MIA/Vamil

De MIA/Vamil-regeling is bedoeld voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Ook voertuigen vallen onder bepaalde voorwaarden onder deze regeling. De MIA/Vamil aftrek komt boven op de gebruikelijke investeringsaftrek. Het budget voor 2022 voor MIA is € 144 miljoen. Voor Vamil is in 2022 € 25 miljoen beschikbaar.

Meer informatie over MIA/Vamil is te vinden op de site van het RVO. U vindt daar ook een uitleg over het aanvragen van MIA/Vamil.


Provinciale subsidieregelingen

Naast landelijke subsidieregelingen bestonden er ook enkele provinciale subsidieregelingen rondom duurzaam goederenvervoer; zoals de Regeling duurzame vrachtauto’s van Provincie Gelderland en de Subsidie Aanschaf uitstootvrije bedrijfsvoertuigen in Amsterdam. De subsidieplafonds voor beide regelingen zijn inmiddels bereikt. 


Als de stap naar zero emissie nog niet haalbaar is, maar u wel wilt investeren in duurzaamheid: EIA-subsidie

Ook voor niet volledig zero emissie trucks die echter wel zuinig zijn en daardoor minder CO2 uitstoten, bestaat een subsidieregeling: de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bepaalde cruise control-systemen, aerodynamische opties en LZV’s kunnen onder deze regeling vallen. Ook Turbo Compound komt voor subsidie in aanmerking, omdat het een techniek is waarmee brandstof wordt bespaard en minder CO2 wordt uitgestoten.

Meer informatie over EIA vindt u op de site van het RVO. Daar staat ook een uitleg over het aanvragen van de Energie-investeringsaftrek.

Anderen bekeken ook