Trucks

Volvo FH gas-powered long haul truck on road

Rijdt uw volgende truck op bio-LNG?

Volvo Trucks
2022-05-02
5 min.
Uitstoot verminderen
Author
Volvo Trucks

De transportsector begint langzamerhand de mogelijkheden van bio-LNG in te zien als veelbelovend alternatief voor diesel. En terecht. Hier volgen enkele redenen waarom bio-LNG (vloeibaar aardgas) de brandstof kan zijn voor toekomstig langeafstandsvervoer.
 

Een bondgenoot van de circulaire economie

Het is makkelijk in te zien waarom bio-LNG (ook wel bekend als vloeibaar biogas) veelbelovend is. Ten eerste is het een ware bondgenoot van de circulaire economie, omdat het kan worden gewonnen uit onuitputteljke grondstoffen zoals niet-eetbare delen van graan, rioolwater en huishoudelijk afval. Dit betekent dat bio-LNG niet concurreert met de voedselvoorziening, iets waarop biobrandstoffen vaak worden bekritiseerd.
 

Hoe wordt bio-LNG of biogas gemaakt?

Het proces voor het vervaardigen van biogas is vrij eenvoudig. In een biogasinstallatie worden verschillende grondstofbronnen in een warme, zuurstofvrije omgeving geplaatst en verteerd door bacteriën. In het fermentatieproces worden complexe moleculen van biologisch materiaal afgebroken tot eenvoudiger moleculen zoals alcohol, CO2 of hernieuwbaar methaangas dat kan worden gebruikt voor warmte en vermogen.

Wanneer biogas wordt gezuiverd of opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit (dan meestal biomethaan genoemd), kan het worden gecomprimeerd tot bio-CNG (gecomprimeerd biogas) of vloeibaar gemaakt tot bio-LNG (vloeibaar biogas) om te worden toegepast in voertuigen. Bio-LNG is een uiterst efficiënte brandstof met een minimale CO2-uitstoot die ook lokaal kan worden geproduceerd, wat de kosten en transportemissies vermindert.

Maar ondanks de groene eigenschappen was het voor bio-LNG lang lastig voet aan de grond te krijgen in de trucksector, voornamelijk vanwege:
 

Kosten

Hoewel biogas wordt vervaardigd uit 'afval' en relatief eenvoudig te produceren is, zijn de kosten voor de productie ervan nog steeds hoger dan die voor diesel. Voor een groot deel komt dat door zaken als schaalvoordelen en distributiekosten. De productie van biogas werd normaal gesproken door gemeenten op lokaal niveau verzorgd. Het ontbrak aan de omvang en subsidies om echt efficiënt te zijn, aangezien het voornaamste doel meestal afvalverwerking was.

Daarbij komt het feit dat het bouwen van biogasinstallaties een gecompliceerde onderneming is met veel voorwaarden, waaronder toegang tot biologisch afval, het zorgen voor de juiste temperaturen, vochtigheid en het type afval om methaanuitstotende bacteriën te ondersteunen. Er moet ook voldoende gas worden geproduceerd om de kosten van de installatie de moeite waard te maken. De infrastructuur voor het tanken van bio-LNG, die in de meeste landen beperkter is dan de infrastructuur van diesel, is moeilijk te ontwikkelen vanwege onvoldoende subsidies en een groeiende markt.

De opkomst van andere alternatieven

Met de groeiende hype voor elektrische voertuigen is de aandacht, en tot op zekere hoogte ook de investeringen, voor alternatieven als bio-LNG wat verslapt. Sommige OEM's sloten bijvoorbeeld verdere investeringen in LNG (vloeibaar aardgas) uit om zich in plaats daarvan te richten op waterstof of elektrische voertuigen.

Betekent dit allemaal de nekslag voor bio-LNG? Nauwelijks. Hier volgt de reden:

Een nieuwe kijk op afval

Dankzij de opkomst van de circulaire economie is er een mentaliteitsverandering opgetreden: wat boeren, supermarkten en gemeenten voorheen als 'afval' zagen, wordt nu gezien als een grondstof, waardoor het aanbod van materiaal dat nodig is om biogas te maken, toeneemt. Enkele jaren geleden kondigde supermarktketen Lidl de samenwerking aan met Gasum voor het vervaardigen van biogas uit bioafval dat wordt gegenereerd bij Lidl-supermarkten en voor toepassing in op biogas aangedreven trucks.
 

Investeringen zorgen voor lagere kosten

Er worden meer private spelers betrokken bij de productie en distributie van biogas, wat de efficiëntie verhoogt en de kosten drukt. Zo nam het particuliere Biokraft AS in Noorwegen een aantal jaar geleden 's werelds grootste fabriek voor de productie van vloeibaar biogas in gebruik. Ondertussen opende het Fins-Zwitserse biotechbedrijf Ductor een eerste fabriek voor de productie van biologische mest en biogas op commerciële schaal in Mexico. Een nieuwe anaerobe vergistingsinstallatie met een capaciteit van 70.000 ton per jaar is geopend in Tyne and Wear in Groot-Brittannië in februari 2020. En ook in Nederland werd in 2021 de eerste bio-LNG installatie geopend. Dit is allemaal goed nieuws voor biogas.

Een oplossing geschikt voor langeafstandstransporten

Terwijl elektrische voertuigen de afgelopen jaren wellicht de aandacht van biogas hebben afgeleid, komt bio-LNG echt als beste uit de bus als het gaat om langeafstandstransporten. Het is niet alleen mogelijk grote hoeveelheden bio-LNG te vervoeren en de benodigde actieradius te garanderen voor langeafstandsopdrachten, maar het is ook mogelijk een tank in slechts enkele minuten te vullen. Deze brandstof doet ook weinig afbreuk aan de rijeigenschappen en betrouwbaarheid. Zo rijdt en presteert een Volvo FH LNG net als de dieseluitvoering, maar de CO2-uitstoot van tank-to-wheel kan met 100% afnemen (vergeleken met diesel) bij gebruik van bio-LNG.

Ook op het gebied van de infrastructuur gaat het vooruit: sinds 2018 is het aantal tankstations voor LNG in Europa verviervoudigd. Het overschrijdt nu de 400. Met het huidige tempo zijn er 750 tankstations in 2025 en tegen 2030 wordt geschat dat er meer dan 2000 tankstations zijn. En waar blijft bio-LNG? Shell opende zogezegd in 2021 de eerste Nederlandse bio-LNG installatie in Amsterdam, maar ook steeds meer andere LNG-leveranciers (Rolande, PitPoint) bieden een blend van LNG en vloeibaar biogas (bio-LNG) aan.

Mogelijke andere toepassingen

Hoewel het vloeibaar maken van biogas het meest bekend is voor de transportsector, komen er snel andere toepassingen op de markt. Een interessant scenario dat wordt onderzocht, is het toepassen van biogas om waterstof te produceren voor gebruik in brandstofcellen. Onderzoekers hebben zelfs ontdekt hoe ze methaan kunnen omzetten in waterstof in de brandstofcel zelf via een nieuwe katalysator. Hoewel het nog verre van een gangbare oplossing is, is een dergelijke vooruitgang een geweldige manier om zowel de kosten als de milieu-impact van waterstofproductie te verminderen, en tegelijkertijd de grotere rol die biogas kan spelen in transporten te benadrukken.

Dus wordt uw volgende truck aangedreven door bio-LNG? De nog beperkte infrastructuur voor brandstof en biogasproductie-installaties vormt natuurlijk een uitdaging. Net als de forse prijs die momenteel moet worden betaald voor (bio-)LNG. 

Het valt echter niet te ontkennen dat in de wereld van nu elk individu en elk bedrijf moet nadenken over het verminderen van afval en emissies. Voor de transportbranche geldt dat des te meer. Hoewel (bio-)LNG vanwege de forse gasprijzen momenteel wellicht niet de meest voor de hand liggende keuze is voor veel transportbedrijven, is het echter wel dé manier om in het transport over de langere afstand nú al CO2 te besparen. Het is slechts een kwestie van tijd, aangezien bio-LNG alle juiste voorwaarden heeft om een belangrijk alternatief voor diesel te worden: lage emissies en een hoog brandstofpotentieel (het vermogen om diesel te vervangen), wat met 21% aanzienlijk hoger is dan alternatieven als biodiesel (3%) plus met een hoge CO2-reductie tot maar liefst 100%.


Wilt u meer weten over alternatieve brandstoffen en of deze geschikt zijn voor uw transportbedrijf?


Download dan hier het overzicht van de voor- en nadelen van enkele van de belangrijkste alternatieven voor diesel, die uw bedrijf in de nabije toekomst van aandrijving kunnen voorzien!