Trucks

Het gaat niet om één allesomvattende oplossing

De omschakeling naar duurzame transporten stelt de transportsector zowel voor nieuwe mogelijkheden als voor uitdagingen. Volvo Trucks werkt continu aan het ontwikkelen van nieuwe technologieën om de energie-efficiency te verbeteren en stimuleert de vooruitgang in nauwe samenwerking met klanten.
Lars Mårtensson
Volvo Trucks produceert trucks in fabrieken die CO₂-neutraal zijn. Recyclen vormt een belangrijk onderdeel van de milieu-inzet. Meer dan 90 procent van een truck kan worden gerecycled, een cijfer dat nog hoger zal worden.

Hoe probeert Volvo Trucks de impact op het milieu door de transportsector te verminderen?
“We leven en werken in een overgangsperiode waarin we na tientallen jaren op olie te hebben vertrouwd, overgaan naar een maatschappij die wordt ingericht op herwinbare brandstoffen. Als voertuigfabrikant werken we aan het ontwikkelen van nieuwe technologieën die efficiënter gebruikmaken van grondstoffen dan in het verleden, en dat voor de gehele levenscyclus van de truck. Dit betekent dat nauwe samenwerking steeds belangrijker wordt, niet alleen tussen producenten van biobrandstoffen, distributeurs en expediteurs, maar ook met politici. We werken bijvoorbeeld samen met de VN om te komen tot aanbevelingen voor meer internationale ontwikkelingssteun, ondersteunende wetgeving en subsidies voor het promoten van nieuwe transporttechnologieën.”

Van welke brandstoffen verwacht Volvo Trucks het meest voor de toekomst?
“We geloven niet dat er één allesomvattende oplossing is. In plaats daarvan moeten we alternatieven vinden voor verschillende tijdstippen, in verschillende delen van de wereld en voor verschillende toepassingen. Er kleven zowel voordelen als nadelen aan alle brandstoffen. Het is belangrijk om niet alleen naar de emissies tijdens het rijden te kijken, maar ook naar de totale gebruikscyclus. Er zijn oplossingen waarvan we denken dat die met name op de lange termijn interessant zijn voor diverse segmenten, zoals voertuigen op gas of met elektrische aandrijving.”

We moeten alternatieven zien te vinden op verschillende tijdstippen, in verschillende delen van de wereld en voor verschillende toepassingen.

Waarom wordt er niet meer geïnvesteerd in elektrische aandrijving voor internationale transporten?
“Bij Volvo Trucks zijn we in de huidige situatie overtuigd van elektrische toepassingen voor steden, hoewel elektrificatie op de lange termijn ook een groot potentieel heeft voor internationale transporten. Voor volledig elektrische langeafstandstransporten is een continue toevoer van elektriciteit nodig, bijvoorbeeld via elektrische rails in het wegdek als accu's niet mogelijk zijn. Aangezien voor elektrische routes een omvangrijke infrastructurele investering van de maatschappij wordt gevraagd, is deze trend iets voor in de verre toekomst. Desalniettemin blijven we doorgaan met het uitvoeren van tests. We hebben nu al alternatieve oplossingen nodig. Gas is een optie waarmee snel nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld die aanzienlijke besparingen voor het milieu opleveren.”

Zijn er nieuwe ontwikkelingen in de maak op het gebied van gas?
“In 2018 introduceren we een nieuwe truck op gas voor regionale en internationale transporten. We zijn erin geslaagd het gasgedeelte van de truck met ruim 90 procent te vergroten, vergeleken met onze vorige truck op gas voor EURO 5. Het vloeibare gas levert ook voldoende energie om met een volle tank tot 1.000 kilometer af te leggen. Dit is te danken aan het feit dat dit niet gaat om een traditionele gasmotorontbranding met bougies, maar een dieselmotor waarin het gas tot ontbranding wordt gebracht met een geringe hoeveelheid diesel of HVO. Dit gecombineerde biogasklimaat is gunstig voor de prestaties van de dieselmotor, de energie-efficiency en de rijeigenschappen. Mijn collega's en ik hebben veel vertrouwen in methaangas voor internationale transporten, waarbij de brandstof veel besparingen oplevert voor het milieu in de vorm van een lage CO₂-uitstoot, terwijl de prestaties behouden blijven.”

HVO

Hernieuwbare diesel op basis van plantaardige oliën of dierlijke vetten, die chemisch identiek is aan fossiele diesel.

Aardgas
Een fossiel gas dat voornamelijk bestaat uit methaan. Vermindert CO₂-emissies met circa 10-20 procent in vergelijking met diesel.

LNG (vloeibaar aardgas)
LNG en Bio-LNG zijn natuurlijke gassen of biogassen die vloeibaar zijn gemaakt voor transport of opslag.

Biogas
Een herwinbaar gas dat voornamelijk bestaat uit methaan. Geproduceerd door installaties voor rioolslib/afvalwater en planten, maar ook afkomstig van voedselresten, mest en organische residuen. Kan de impact op het milieu met 80 procent verlagen.

Herwinbare elektriciteit
Elektriciteit die wordt geproduceerd door energiebronnen die snel te vernieuwen en oneindig zijn. Bijvoorbeeld zon, wind, biomassa en waterkracht.