Trucks

Overgang naar elektrisch vergemakkelijkt

Elektrische trucks zijn meer dan accu’s en laadstations. Ze zorgen voor betere werkomstandigheden voor chauffeurs en voor meer winst voor transportbedrijven. Drie deskundigen van Volvo Trucks helpen bij de transitie naar een elektrische toekomst.
Volvo FE Electric.
De Volvo FL en FE Electric zijn de eerste elektrische voertuigen van Volvo Trucks, en dekken een groot deel van de behoeften voor stadsvervoer.

Nadat Volvo Trucks aankondigde dat de eerste elektrische Volvo FL- en FE-trucks gereed waren om de weg op te gaan, kwam er al snel reactie van de markt.

“Klanten belden op en zeiden: “Eindelijk! Hier zaten we op te wachten!” zegt Anna Thordén, Product Manager, Electromobility bij Volvo Trucks. “Veel klanten die contact met ons opnemen, zien steeds strengere voorschriften voor hun werkterrein. Anderen hebben elektrische voertuigen gekocht van nieuwkomers op de markt en krijgen onvoldoende ondersteuning. Als er iets aan de hand is met hun truck, staan ze er alleen voor”, zegt zij.

Veel klanten die contact met ons opnemen, zien steeds strengere voorschriften voor hun werkterrein.

Volvo Trucks zet echter in op totaaloplossingen voor elektrische voertuigen, zodat aan de behoeften van klanten wordt voldaan.

Tot nu toe biedt Volvo Trucks alleen elektrische opties aan een beperkt aantal referentieklanten op proefbasis, maar het plan is om de productie de komende jaren op te voeren. Volgens Santosh Harakamani, Strategic Planning Manager bij Volvo Trucks, wordt al voldaan aan de belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat elektrische voertuigen aanslaan bij een groot publiek. De transitie naar elektrische voertuigen verloopt sneller dan de meeste analytici hadden voorspeld.

“Drie factoren zijn gewoonlijk bepalend of een technische verschuiving plaatsvindt: de technologie moet levensvatbaar zijn vanuit zakelijk oogpunt, de klant moet het accepteren en de techniek moet er rijp voor zijn.” 

Eén grote mijlpaal is al bereikt. De gemiddelde prijs van herwinbare energie is in grote delen van de wereld gelijk aan die van kolen, een factor die ervoor zorgt dat investeringen in herwinbare energie toenemen. In 2040 zal naar schatting ruim 70 procent van de wereldwijde investeringen in energie betrekking hebben op herwinbare energie. Ondertussen zorgt een snelle daling in de prijzen van accu’s ervoor dat verwachtingen van analytici worden overtroffen.


Een andere essentiële ontwikkeling is dat onderzoeksorganisatie Bloomberg New Energy Finance de prognose voor de prijzen van accu’s aanzienlijk naar beneden heeft bijgesteld. Hierdoor kan een elektrische auto qua kosten wedijveren met een auto op fossiele brandstof. Voor truckeigenaren betekent deze snelle ontwikkeling van de accuprijzen dat het breakeven-punt voor de totale eigendomskosten van een elektrische truck eerder wordt bereikt dan verwacht. Ondertussen neemt de accucapaciteit aanzienlijk toe, en daarmee de actieradius van het voertuig.

Bovendien hebben veel landen zich al gecommitteerd aan voorschriften die de transitie naar elektrische voertuigen versnellen. Ruim een dozijn landen wil de fossiele brandstoffen uitbannen per 2030. “Stringentere voorschriften voor emissies en brandstofverbruik zetten de sector onder druk om af te stappen van dieselmotoren. Recente aankondigingen van grote voertuigbouwers over investeringen en productintroducties van elektrische voertuigen zijn een duidelijke aanwijzing dat er al een verschuiving plaatsvindt”, zegt Santosh Harakamani.

De technologie moet levensvatbaar zijn vanuit zakelijk oogpunt, de klant moet het accepteren en de techniek moet er rijp voor zijn.

Als al deze factoren worden doorgerekend, zal in 2030 ruim 30 procent van alle auto’s elektrisch zijn en ruim 50 procent van alle nieuwe auto’s. Hoewel de elektrificatie van commerciële trucks nog in de beginfase zit vergeleken met het segment voor personenwagens, verwacht Santosh Harakamani dat de elektrificatie in de transportsector snel terrein zal winnen.

En door elektrificatie zal de CO2-voetafdruk van het transport aanzienlijk verminderen. Momenteel produceert een windpark van vier megawatt voldoende energie om 200 elektrische Volvo FE-trucks aan te drijven. Dit vermindert de uitstoot aan broeikasgassen met 10.000 ton CO2 per jaar.

Met zoveel factoren die naar een elektrische toekomst wijzen, is Volvo Trucks vastbesloten om als aanvulling op de dieselreeks, elektrische oplossingen te ontwikkelen die segment voor segment en markt voor markt zullen worden geïntroduceerd. Voor het ontwikkelen van elektrische trucks kan Volvo Trucks profiteren van de ervaringen van zusterbedrijf Volvo Bus. Dit brengt al sinds 2010 hybrides met een hoog voltage op de markt en volledige elektrische bussen met snelladers sinds 2015. Door gebruik te maken van de componenten die zich al jaren hebben bewezen in regulier verkeer, kunnen klanten van Volvo Trucks erop vertrouwen dat de oplossingen zowel optimaal als veilig zijn. 

Voor truckeigenaren is de overstap naar elektrisch niet alleen een zaak van het kopen van de beste, technische oplossingen en services. Het betekent ook inzicht krijgen in hoe elektrische trucks hun bedrijf zullen veranderen, en dat de gesprekken die ze met hun truckdealer voeren anders zullen verlopen.

“Bij elektrische trucks moeten klanten eraan wennen dat eisen aan pk’s en motoromvang niet meer van toepassing zijn. Om klanten de beste oplossingen te bieden moet de dealer inzicht hebben in de route, de toepassing en het laadvermogen van de klant, onder welke weersomstandigheden de truck wordt ingezet, en de beschikbare oplaadmogelijkheden. We kunnen adviseren over een specifiek voertuig, met de optimale actieradius en accu-opstelling”, zegt Anna Thordén. 

Ze heeft gemerkt dat de belangrijkste vragen van klanten over elektrische trucks betrekking hebben op de actieradius en de beschikbaarheid van laadstations. Met deze factoren wordt echter rekening gehouden bij het specificeren van de truck. Om de actieradius nog betrouwbaarder te maken ontwikkelt Volvo Trucks geavanceerde, voorspellende systemen die met alle belangrijke factoren rekening houden. Ze voorzien de chauffeur van real-time informatie over de rijafstand tot het volgende oplaadpunt. 

De impact voor chauffeurs is moeilijk te overschatten. Chauffeurs die met onze elektrische trucks hebben gereden, stappen met een grote grijns uit.

Anna Thordén benadrukt dat elektrische trucks veel voordelen bieden voor truckeigenaren, waaronder minder brandstofkosten en een beter imago. Ook is het de beste keuze als het gaat om de strengere voorschriften. Omdat meer transporten ’s nachts kunnen plaatsvinden met stillere voertuigen, geeft dat een aanzienlijke efficiencywinst. 

Carolina Grönstedt, Genuine Parts Business Development Manager op de aftermarketafdeling van Volvo Trucks, verwacht dat elektrische voertuigen een stimulans betekenen in het aantrekken en behouden van chauffeurs. Dat kan zeer gunstig zijn in een sector met een grootschalig tekort aan chauffeurs.

“Onze eigen tests tonen bijvoorbeeld aan dat een Volvo FL Electric-truck 10 dB minder lawaai produceert dan een reguliere truck op diesel. Dat betekent dat het ervaren geluidsniveau wordt gehalveerd”, zegt zij. “Er is ook sprake van minder trillingen in elektrische trucks, en chauffeurs hebben niet meer te maken met uitlaatgassen als ze buiten het voertuig actief moeten zijn.” 

Een uitdaging voor chauffeurs is de bediening van een truck met accu-aandrijving en de zorgen over de actieradius en het opladen. Ondanks deze verandering is de reactie van testrijders overweldigend positief.

“De impact voor chauffeurs is moeilijk te overschatten. Chauffeurs die met onze elektrische trucks hebben gereden, stappen met een grote grijns uit. Voor velen is het een openbaring en een geweldige ervaring”, zegt Carolina Grönstedt met een glimlach.Enkele belangrijke cijfers van de elektrische trucks van Volvo

  • Actieradius: Volvo FL Electric – tot 300 km; Volvo FE Electric – tot 200 km.
  • Een windpark van 4 MW produceert voldoende energie voor de aandrijving van 200 elektrische FE-trucks.
  • Met één volledige rotatie van de windmolenrotor kan een truck 1,5 kilometer rijden.
  • Besparing van 2.500 kubieke meter op brandstof per jaar.
  • Daling van de uitstoot van broeikasgassen met 10.000 ton CO2 per jaar (als de accu’s worden opgeladen met energie uit windkracht).
  • Opmerking: Electrische trucks verbruik de energie 3-5 keer efficiënter dan vergelijkbare dieseltrucks.