Trucks

Jan Schouten
2023-12-05
Leestijd: 2 min.
Transportinformatie
Author
Jan Schouten
Manager Energy Transition

Wat zijn Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE)?

Heeft u al eens gehoord van Hernieuwbare Brandstof Eenheden, afgekort HBE? Het is een meeteenheid die wordt gebruikt om het gebruik van schone energie binnen de transportsector te stimuleren. 


Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE) is de meeteenheid voor het bepalen van hoeveel energie er opgewekt wordt uit hernieuwbare bronnen voor gebruik in vervoer. Het laat zien hoeveel schone energie er wordt gebruikt in plaats van fossiele brandstoffen, zoals diesel. Dit is belangrijk voor de overgang naar een meer milieuvriendelijke transportsector.


Certificatien die geld kunnen opleveren

Het systeem is in 2015 in Nederland geïntroduceerd. Eén HBE staat gelijk aan 1 Giga Joule groene elektriciteit (=278 kWh) die wordt ingezet in het vervoer. Het zijn verhandelbare certificaten die een logistiek bedrijf kan verkrijgen op het moment dat een elektrisch voertuig op de eigen locatie oplaadt.


Een HBE heeft geen vaste prijs. Vergelijk het als de handel in aandelen; soms is de prijs iets hoger, soms iets lager. De afgelopen tijd fluctueerde de waarde tussen de 5 en 15 euro per HBE.


Het aandeel groene stroom uit het net in Nederland is nu 30,4% (2023). Dat betekent dat per 914 kWh geleverde stroom uit het net, één HBE wordt verdiend. Vanwege de hoge efficiëntie van elektrische trucks mag op dit moment daarbovenop nog een extra stimuleringsfactor van vier worden toegepast, waardoor 914 kWh ineens vier HBE opleveren. Maar wordt met bijvoorbeeld zonnepanelen zelf stroom opgewekt die rechtstreeks gebruikt wordt om de voertuigen op te laden, dan is er sprake van 100% groene energie. Hierdoor levert een laadsessie van 278 kWh al vier HBE op.

Schone energie opwekken en doorverkopen

Leveranciers van fossiele brandstoffen moeten verplicht HBE in hun boekhouding hebben staan voor een deel van hun leveringen aan vervoer (in 2023: 18,9%). HBE kunnen worden verkregen door onder andere het leveren van biobrandstoffen of elektriciteit aan vervoer. Partijen die HBE creëren, kunnen ze doorverkopen. Door deze wisselwerking wordt elektrisch rijden gestimuleerd.


Aanmoediging gebruik hernieuwbare brandstoffen in transport

Het is voor bedrijven belangrijk om te weten hoeveel HBE ze hebben. Door het gebruik van deze eenheden, kunnen landen en bedrijven bijhouden hoever ze zijn in het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Het helpt bedrijven om aan wettelijke eisen te voldoen en het gebruik van schone energie in vrachtwagens en andere voertuigen wordt zo aangemoedigd.