Trucks

Hoe gaat het opladen en bijladen van een elektrische truck?

| Leestijd: 5 min | Leestijd: 5 min
Er zijn veel verschillende manieren om een elektrische truck op te laden. Waar moet u allemaal rekening mee houden? En hoe is bijladen georganiseerd? En wat als er meerdere trucks in het wagenpark elektrisch zijn? Lees hier alles over wat nodig is voor het opladen van een elektrische truck.
Hoe gaat het opladen en bijladen van een elektrische truck?

De meest gebruikte aansluiting voor het opladen van een elektrische truck is de CCS/Combo2-aansluiting (Combined Charging System with Type2). In de volksmond de Mennekes-stekker genoemd. Een CCS/Combo2-aansluiting kan met 400 V AC met 22 kW laden gedurende de nacht. Overdag, bijvoorbeeld tijdens laden of lossen van de truck of tijdens de verplichte rusttijd, bestaat de mogelijkheid tot snelladen. Dit gaat met 600 V DC met vermogens tot 150 kW. Eigenlijk is de regel: hoe meer vermogen (kW) hoe sneller er wordt geladen.

Bij één enkele elektrische truck volstaat een simpele laadpaal of wallbox.

CCS staat voor Combined Charging System, Combo2 voor Combination with Type2. Een CCS/Combo2-aansluiting kan met 400 V AC met 22 kW laden gedurende de nacht.
Snelladen gaat met 600 V DC met vermogens tot 150 kW. Een CCS/Combo2-plug zoals deze kan zowel de blauwe stekker op de voorgaande foto voor AC laden (3-fase), alswel deze DC-snellaadaansluiting gebruiken.

Opladen van een elektrisch wagenpark

Bij het opladen van een wagenpark met meerdere elektrische voertuigen kan net als bij één enkele elektrische truck gebruik gemaakt worden van de CCS/Combo2-aansluiting. Trucks kunnen hiermee bijvoorbeeld ’s nachts gedurende een periode van 8 à 9 uur volledig worden opgeladen.

Daarbij kan het nodig zijn om op te schalen en aan te sluiten op een middenspanningsnet. Bij het laden van veel elektrische voertuigen voorkomt u dat er door een eventueel tekort in capaciteit in het stroomnet niet kan worden geladen of niet snel genoeg geladen.
 

Slim laden van elektrische voertuigen

Er zijn steeds meer intelligente laadsystemen op de markt. Met deze systemen kan een wagenpark met meerdere elektrische voertuigen (trucks of personenauto’s) intelligent worden geladen. Dat betekent dat de voertuigen bijvoorbeeld niet gelijktijdig worden geladen, maar om beurten zodat een tekort aan capaciteit in het stroomnet of vertraging in het opladen, wordt voorkomen.

Daarnaast zijn steeds meer intelligente laadsystemen in staat om een voertuig pas te gaan laden als er ook op dat moment stroom wordt opgewekt (groene stroom afkomstig van bijvoorbeeld zonnepanelen of van wind-energie) of als de vraag naar stroom inzakt, bijvoorbeeld gedurende de nachtelijke uren en de prijs ook lager is. Hiermee kan worden voorkomen dat er stroom wordt opgewekt die niet wordt gebruikt en dus moet worden terug geleverd aan het net.

Gebruikt u een elektriciteitsaansluiting van 3 x 80 Ampère of kleiner? En bent u MKB-bedrijf? Dan is het voor u op dit moment nog mogelijk om de stroom die wordt opgewekt, in mindering te brengen op de energierekening. Dus u krijgt net zoveel betaald voor de stroom die u opwekt en levert aan het elektriciteitsnet als de stroom die u afneemt van het energiebedrijf. Vanaf 2023 wordt deze zogenaamde salderingsregeling voor particulieren en MKB-bedrijven echter afgebouwd en moet de stroom die wordt opgewekt meteen worden gebruikt. Intelligente laadsystemen die pas stroom aan een voertuig gaan leveren als er daadwerkelijk stroom wordt opgewekt, kunnen daarom interessant zijn.

Ook accusystemen worden vanuit dat punt gezien steeds aantrekkelijker. Er kan immers stroom in worden opgeslagen die op een later moment - bijvoorbeeld gedurende de nacht als het voertuig stil staat - wordt gebruikt om de truck op te laden. Dit soort accusystemen voor lokale opslag zijn nog beperkt verkrijgbaar, maar worden steeds beter. De milieuvriendelijkheid van de accu’s staat ter discussie. Veel kwesties moeten nog worden opgelost, maar belangrijke stappen op dit gebied worden gezet. Zo wordt onder andere onderzocht hoe accu’s uit zwaardere voertuigen een tweede leven kunnen krijgen in bijvoorbeeld het opslaan van zonne- of windenergie.

Opbouw ook elektrisch

Voor inzet in de afvalinzameling of bij gebruik van een kraan is ook de opbouw elektrisch. Zo werkt een elektrische vuilniswagen met bijvoorbeeld een elektrische kraakpersinstallatie, die de containers optilt en het afval comprimeert. Vermogen uit de accu’s wordt via een e-PTO aan de opbouw doorgegeven. De elektrische opbouw heeft invloed op de actieradius van de truck.

 

Bijladen van een elektrische truck

De actieradius van een elektrische distributietruck wordt afgestemd op de werkzaamheden die ermee uitgevoerd moeten worden en de route die wordt gereden. Meer accucapaciteit en dus een grotere actieradius is vaak niet nodig. Trucks in de stedelijke distributie leggen zelden afstanden van meer dan 200 km per dag af. Mocht de truck toch tussentijds moeten worden bijgeladen dan kan dat bij openbare vrachtwagenlaadpunten. Deze zijn nu nog beperkt beschikbaar, maar het aantal openbare stations zal meegroeien met de komst van meer elektrische trucks. Naast het aantal openbare stations, zal ook het aantal oplaadpunten bij distributiecentra toenemen.

Naast het laden met laadsystemen als een laadpaal of wallbox, worden ook elektrische wegen onderzocht.

Opladen en bijladen gaat in onze praktische uitvoering geen enkel probleem leveren.

Hoe heeft Renewi het opladen en bijladen georganiseerd?

Renewi nam in november 2020 als eerste bedrijf in Nederland een in serie-geproduceerde zware elektrische truck in gebruik. Managing Director Meinderdjan Botman vertelt hoe zij het opladen en bijladen organiseren.

“Van groot belang bij alles wat we doen, blijft de praktische inzetbaarheid van de auto. Dit is een elektrische auto, die moet worden opgeladen. Wij zullen iedere nacht de vrachtwagen opnieuw laden. Daar hebben we onze infrastructuur voor ingericht. Dus overnight komt zo’n wagen weer helemaal tot zijn volle vermogen. Een keer per dag zullen we moeten bijladen in de stad, bij een publiek station. De batterij heeft de mogelijkheid om op basis van 150 kW uur te worden bijgeladen. Onze chauffeurs hebben hun verplichte stoptijden, hun verplichte pauzes. En tijdens de pauze van de chauffeur kunnen we bijladen zodat de auto de hele dag zijn praktische bruikbaarheid behoudt, want dat is voor ons natuurlijk essentieel. Opladen en bijladen gaat in onze praktische uitvoering geen enkel probleem leveren. Actieradius is niet ons grootste probleem.”