Trucks

Waarom is een elektrische truck de hoge investering waard?

| Leestijd: 5 min | Leestijd: 5 min
Een elektrische truck is op dit moment nog zo’n 3 à 4 keer duurder dan een conventionele dieseltruck. Een flinke investering voor veel transportbedrijven. Maar waarom is een elektrische truck toch die hoge investering waard? En waarom is het de moeite waard om niet langer te wachten met het aanschaffen van een elektrische vrachtwagen?
Waarom is een elektrische truck de hoge investering waard?

Elektrisch rijden heeft veel voordelen. Zo is een elektrische truck stil en stoot hij geen schadelijke stoffen zoals roet en NOX uit. Ook heeft een elektrische truck geen CO2-uitstoot. Cruciale punten in de eisen die het klimaatakkoord aan de transportsector stelt.

Hoewel elektrische trucks nu nog duurder zijn dan traditionele dieseltrucks leveren ze transportbedrijven wel degelijk een voordeel op. Zo zullen de bedrijven die nu investeren in een duurzame en milieuvriendelijke transportoplossing straks een voordeel hebben op de bedrijven die wachten. Zij hebben immers al de nodige ervaring opgedaan en kunnen als pioniers hun duurzame karakter claimen.

Bereidwilligheid van consumenten voor meerprijs van een duurzaam product

Inzet op CO2-besparing en het terugbrengen van schadelijke uitstoot als roet en NOX zal ook bij opdrachtgevers niet onopgemerkt blijven. Steeds meer grote bedrijven eisen tenslotte CO2-neutraal transport. En ook de consument geeft om klimaatverandering en daarmee om CO2. Helaas blijkt in de praktijk dat veel opdrachtgevers en consumenten over het algemeen minder bereid zijn daar veel meer voor te betalen. De werkelijke meerkosten per product voor een CO2-neutrale transportoplossing blijken in de praktijk mee te vallen. Zo blijkt de totale kostenverhoging van een elektrische truck – berekend vanuit de totale transportkosten en de TCO van het voertuig - binnen afzienbare tijd per product in de winkel slechts 1% hoger uit te vallen dan die van een dieseltruck. Wanneer we dat omrekenen naar een pak melk zou dat betekenen dat dat CO2-neutraal getransporteerde pak melk een consument geen € 1,00 maar € 1,01 kost. Een minimale prijsverhoging waarvan verwacht kan worden dat veel consumenten bereidwillig zijn om hier een bijdrage aan te leveren.

Naast CO2 is in steden vooral de uitstoot van NOX en roet een belangrijk issue. Veel steden hebben de poorten gesloten (of gaan dat op korte termijn doen) voor trucks die niet voldoen aan de eisen die worden gesteld. Deze trucks komen de stad niet meer in. Door te investeren in voertuigen die wel aan de eisen voldoen, voorkomt u dat u niet meer tot bepaalde steden wordt toegelaten.

Vooral in het bouwsegment waarbij vaak binnenstedelijk wordt gereden, is het een must om niet langer te wachten met het kopen van een elektrische vrachtwagen. Naast de bovengenoemde eisen van steden wordt in veel overheidsaanbestedingen een hoge waarde toegekend aan het beperken van CO2.


Leasecontract voor een elektrische truck

De investering in een elektrisch voertuig hoeft niet in één keer gedaan te worden; er kan gebruik gemaakt worden van een leaseconstructie tegen vooraf afgesproken maandtarieven. U kunt daarbij denken aan financial lease of operational lease.

Hierdoor heeft u wel beschikking over het voertuig, en kunt u zelfs gebruik maken van het voordeel van subsidie, maar houdt u uw werkkapitaal vrij voor andere zaken die van belang zijn voor uw onderneming.

Aanvragen van een subsidieregeling

Meer informatie over subsidieregelingen, vindt u hier. Hou er bij de aanvraag voor een subsidieregeling rekening mee dat u zich vaak binnen 3 maanden na de verplichting tot aankoop dient aan te melden om in aanmerking te komen voor een regeling. U kunt dit onderbouwen door een getekende orderbevestiging. Let er daarbij op dat de tenaamstelling overeenkomt met de entiteit die ook gefactureerd gaat worden. Dit is niet alleen belangrijk bij aanschaf, maar ook als u beslist om de elektrische vrachtwagen te financieren.

Bij financial lease bent u de eigenaar en vraagt u de subsidie op uw naam aan. Bij operational lease dient de subsidie op naam van de leasemaatschappij aangevraagd te worden, omdat u geen eigenaar bent van het voertuig.

In de basis dient u zelf de aanvraag in te dienen bij de desbetreffende instanties. Uiteraard kunt u hierbij hulp inschakelen van uw boekhouder of leasemaatschappij, die de aanvraag tegen een vooraf besproken vergoeding, kan verzorgen. Ook Volvo Financial Services (VFS) helpt u graag bij uw subsidieaanvraag.

Wij kijken qua investering echt naar de lange termijn. Waarbij de nadruk natuurlijk ligt op duurzaamheid. Op het reduceren van CO2.

Waarom vindt Renewi dat een elektrische truck de hoge investering waard is?

Renewi nam in november 2020 als eerste bedrijf in Nederland een in serie-geproduceerde zware elektrische truck in gebruik. Managing Director Meinderdjan Botman vertelt welke afwegingen zij maakten om de hogere investering te kunnen rechtvaardigen.

“Het elektrische chassis van deze Volvo FE Electric is vandaag nog vier keer zo duur als een conventioneel chassis. Dus qua investering is het een ander verhaal. Maar wij kijken hier echt naar de lange termijn. Waarbij de nadruk natuurlijk ligt op duurzaamheid. Op het reduceren van CO2. Op alles wat daarmee te maken heeft. En naarmate wij meer ervaring krijgen bij de inzet, naarmate technologie zich blijft ontwikkelen, zal op termijn duidelijk worden hoe we dit ook bedrijfsmatig, als business case kunnen wegzetten. De insteek is nu duurzaamheid, betrouwbaarheid en zorgen dat we ook voldoen aan die klantverwachting die wil dat wij een duurzame inzameling doen.”