Trucks

Anders Tenstam
2023-01-25
4 min.
Uitstoot verminderen
Author
Anders Tenstam
Technology Specialist Aerodynamics

Wanneer en waarom vrachtwagens op waterstof?

Trucks met brandstofcellen zijn op het moment veel in het nieuws. Daniel Bergstrand, de productmanager voor trucks met brandstofcellen bij Volvo Trucks, is goed op de hoogte van dit actuele onderwerp. Laten we luisteren naar zijn mening over de laatste ontwikkelingen, en waarom deze trucks nodig zijn in de transportsector.

Wat is een truck met waterstof-brandstofcellen?

Een truck met brandstofcellen is een elektrische truck die elektriciteit opwekt uit brandstofcellen die worden gevoed door waterstof die is opgeslagen in tanks in de truck. In een brandstofcel worden waterstof en zuurstof via een elektrochemische reactie gecombineerd om elektriciteit, warmte en water op te wekken. Dit is een groot verschil met een elektrische trucks op accu's waarin de energie wordt gehaald uit accu's die zijn opgeladen via een externe stroombron.
 

Wanneer heeft het voor een transportbedrijf zin om een truck met brandstofcelaandrijving te kiezen?

Trucks met brandstofcellen zijn vooral geschikt voor langere afstanden en zware, veel energie vragende opdrachten. Het is ook een slimme keuze wanneer er geen tijd is voor het opladen van de accu, bijvoorbeeld voor trucks die 24 uur per dag in gebruik zijn. Bovendien kunnen trucks met brandstofcelaandrijving een goede optie zijn in landen en regio's waar het niet mogelijk is om een elektrische truck op accu's snel op te laden vanwege beperkingen in het elektriciteitsnet.

Daniel Bergstrand is product manager waterstof bij Volvo Trucks

Wat zijn de grootste voordelen van deze trucks?

Het meest voor de hand liggende voordeel is dat het een emissievrije technologie is, die transport over lange afstanden mogelijk maakt met alleen water als uitstoot. De cijfers voor de actieradius en de duur van een tankbeurt zijn zeer indrukwekkend: de actieradius van een brandstofceltruck is maximaal 1.000 km en het tanken is binnen 15 minuten klaar.


Een brandstofceltruck rijdt op waterstof. Er wordt tegenwoordig veel over waterstof gesproken, hoe komt dat?

Waterstof biedt een mogelijkheid om energie op te slaan. Dit betekent dat waterstof bijvoorbeeld kan worden toegepast om energie op te slaan uit bronnen met een ongelijkmatige productie zoals wind- en zonne-energie, die anders alleen kan worden verbruikt op het moment van produceren. Dat is een geweldige kans om de gevolgen voor het klimaat te verminderen of te elimineren.

Veel sectoren, zoals staalfabrieken en de chemische industrie, zullen waterstof uit hernieuwbare energiebronnen nodig hebben om over te kunnen gaan op klimaatneutrale productie. Daarom wordt algemeen aangenomen dat waterstof in de toekomst in grote hoeveelheden beschikbaar zal zijn, iets waar ook de transportsector van zal profiteren.

Hoeveel waterstoftrucks zullen we in de toekomst op de weg zien?

Dat is nu nog moeilijk te voorspellen. Het hangt onder meer af van technologische ontwikkelingen, de toegang tot waterstof en de kosten, maar ook van politieke beslissingen op het gebied van belastingen en wetgeving.
 

Hoe ver is Volvo met de ontwikkeling van trucks met brandstofcelaandrijving en wat zijn toekomstige mijlpalen?

Op dit moment worden onze brandstofceltrucks getest op onze testbaan. Dat is erg spannend. In 2023 starten we met testen op de openbare weg en in 2025 beginnen we met geselecteerde klantpilots. De introductie van onze waterstoftrucks vindt plaats in de tweede helft van dit decennium, dus we hebben nog een lange weg te gaan.

Maar vervoerders hoeven niet te wachten om aan de reis naar emissievrije transporten te beginnen. Volvo biedt vandaag al een compleet assortiment elektrische trucks op accu's, die zeer concurrerend zijn. Ze zullen erg belangrijk blijven voor het uitstootvrij maken van de transportsector, ook wanneer trucks met brandstofcellen beschikbaar komen. Een andere optie voor uitstootvrije transporten zijn onze trucks op hernieuwbare brandstoffen, zoals biogas en HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie), die nu ook al beschikbaar zijn. 

Meer informatie over waterstofvrachtwagens