Trucks

Volvo Trucks
2022-11-15
5 min.
Uitstoot verminderen
Author
Volvo Trucks

7 veel voorkomende fabels over accu's van elektrische trucks

Er zijn veel misvattingen en misverstanden over elektrische trucks. Veel daarvan hebben betrekking op de accu's en hun impact op het milieu. Voor het nemen van een goed geïnformeerde beslissing over investeringen is het belangrijk feiten van fabels te kunnen onderscheiden.
 

Het is een grote uitdaging om de transportsector op een duurzame manier om te vormen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Dit vereist de komende tien jaar besluiten en regelgeving van de (lokale) overheid. Ondertussen neemt de elektrificatie van de transportsector en het aantal emissievrije zware voertuigenmodellen steeds verder toe. Accu's vormen daar een belangrijk onderdeel van, maar hoe duurzaam zijn die?


Hieronder een lijst met veel voorkomende fabels over accu's van elektrische trucks:
 

1. Accu's van elektrische trucks hebben een grote impact op het klimaat in vergelijking met dieseltrucks, daarom is het nu nog niet de moeite waard om in elektrische trucks te investeren

De impact op het klimaat van een elektrische truck is erg laag als de truck in gebruik is, maar iets hoger tijdens de productie. Dit komt doordat bij het productieproces meer energie wordt verbruikt, waardoor de klimaatimpact bij de productie van een elektrisch voertuig groter is dan bij de equivalent op diesel. Maar als de elektrische truck rijdt op elektriciteit die is opgewekt uit een hernieuwbare bron, is de klimaatimpact al na 100.000 km kleiner dan die van de dieseltruck. En die kilometers worden meestal binnen een jaar wel gereden.

Daarom is het belangrijk een levenscyclusanalyse te maken die rekening houdt met de gevolgen voor het milieu gedurende de totale levensduur van het voertuig en niet alleen tijdens de productiefase. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd om accu's te produceren met 100% hernieuwbare energie en de afgelopen jaren is er veel meetbare vooruitgang geboekt.

2. Door de beperkte beschikbaarheid van groene stroom is het opladen van elektrische voertuigen niet milieuvriendelijk

Het klimaatvoordeel van een elektrisch voertuig is afhankelijk van de beschikbaarheid van groene stroom. Er is geen klimaatvoordeel in landen waar geen groene stroom beschikbaar is.

Maar er zijn verschillende andere belangrijke omgevingsfactoren waarmee u rekening moet houden bij elektrische voertuigen. Zo zijn er geen uitlaatemissies, wél geluidsreductie, een betere werkomgeving, aanzienlijke verbetering van de lokale luchtkwaliteit en de mogelijkheid om goederen te vervoeren in emissievrije zones.

En - de beschikbaarheid van groene stroom neemt wereldwijd toe. In 2020 nam het percentage hernieuwbare energie in de EU toe naar 37% tegenover 34% in 2019. Wereldwijd nam het toe tot 29% tegenover 27% in 2019. In 2021 nam de groei van hernieuwbare elektriciteit wereldwijd sneller toe dan ooit. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zullen hernieuwbare energiebronnen in 2026 tot bijna 95% zijn toegenomen.

Accu voor de Volvo FE Electric.

3. Het is niet mogelijk om accu's van elektrische trucks opnieuw te gebruiken en te recyclen

Dit is vandaag de dag al wel mogelijk en de ontwikkelingen en investeringen op dit gebied nemen toe - samen met de accuvolumes. Er wordt over de hele wereld ook nieuwe wetgeving aangenomen, zoals de Battery Directive in Europa. Deze geeft de verantwoordelijkheid van een producent aan als het gaat om hergebruik en recycling.

Zodra de capaciteit van een truckaccu een bepaalde drempel bereikt, kan deze worden ingezet op een route waar een kortere actieradius voldoende is of worden ingebouwd in een voertuig met lichtere toepassingen.

Wanneer de accucapaciteit onder de bruikbaarheid komt, zijn er verschillende opties. Bijvoorbeeld het opknappen van de accu naar nieuwstaat. Daarnaast zal het hergebruik voor energieopslag in woonwijken of de industrie naar verwachting ook een belangrijke toepassing zijn. Recycling is de laatste stap om de waardevolle materialen van de accu te benutten.

4. Het is beter te wachten op toekomstige investeringen in groene trucks of op trucks met waterstofbrandstofcellen die elektrische trucks op accu's vervangen

Een batterij-elektrisch voertuig en een elektrisch voertuig met brandstofceltechnologie vullen elkaar aan en beide technologieën zullen nodig zijn voor de uitdagingen die voor ons liggen. Wat de beste oplossing is, hangt af van het type transport, de behoeften van de klant en lokale vereisten zoals infrastructuur.

Voor opdrachten met het grootste energieverbruik, zoals zware ladingen en langeafstandstransporten, zijn elektrische trucks met waterstofbrandstofcel een emissievrij alternatief dat voldoet aan de langetermijnvraag naar productiviteit en duurzaamheid. Elektrische trucks met een brandstofcel zijn echter nog niet volledig beschikbaar, maar zullen de komende jaren in toenemende mate beschikbaar worden. Elektrische trucks met een accu daarentegen zijn al inzetbaar, en kunnen binnen enkele jaren winstgevender zijn dan diesel.

De energiecapaciteit van de accu's is een belangrijke factor voor de actieradius van een BEV (Battery Electric Vehicle). Met de voortdurende ontwikkeling van accu's en een groeiende oplaadinfrastructuur kan een groot deel van het goederenvervoer in Europa momenteel worden uitgevoerd met elektrische trucks op accu's. Om verschillende redenen, waaronder het klimaat, moet niet worden gewacht met verdere groene investeringen.

Extra accu's (links) zijn noodzakelijk voor waterstoftrucks om met piekmomenten in de vermogensbehoefte om te kunnen gaan.

5. Er is sprake van schendingen van mensenrechten bij het productieproces van accu's

Een elektrische accu wordt vervaardigd uit verschillende grondstoffen en veel daarvan komen uit mijnen. Een belangrijke, gangbare component in de lithium-ionaccu's is kobalt. Het winnen van dit materiaal heeft de afgelopen jaren volgens Amnesty International tot controverses geleid vanwege de arbeids- en mensenrechtenschendingen in de Democratische Republiek Congo.

De automobielsector werkt al jaren samen om de traceerbaarheid in de toeleveringsketen te waarborgen, en ervoor te zorgen dat leveranciers de mensenrechten, het milieu en de bedrijfsethiek naleven en respecteren.

6. De efficiëntie van de accu neemt af in koud weer, waardoor elektrische trucks een minder haalbare optie zijn

De impact is minder dan men zou denken. Voor sommige trucks zijn er functies die ervoor zorgen dat de accu's bij het begin van de werkdag op hun optimale temperatuur (+25 graden Celsius) blijven.

Voor Volvo Trucks, bijvoorbeeld, is het bereikverlies bij -10 graden Celsius ongeveer 3%. Bij -20 graden Celsius neemt de actieradius met ongeveer 10% af. Het is goed om in gedachten te houden dat koud weer het energieverbruik verhoogt, ongeacht de aandrijflijn, vanwege de verwarming van de cabine - die daardoor altijd van invloed is op de actieradius van het voertuig.

Elektrische Volvo-trucks getest in extreem winterweer.

7. Er zijn niet genoeg mineralen voor accu's als alles elektrisch wordt

Er is goede reden voor fabrikanten om zich zorgen te maken over de beschikbaarheid van vele mineralen. Op de korte termijn is het naar verwachting geen probleem, maar op de lange termijn is het zaak ook naar alternatieve mineralen te kijken, de benodigde hoeveelheden te verminderen en het gebruik van gerecyclede materialen te vergroten.

Veel bedrijven hebben ambitieuze CO2-doelen opgesteld voor de uitstoot van broeikasgassen om te voldoen aan het akkoord van Parijs, en elektrische trucks op accu's zijn een middel om deze doelen te bereiken.