Trucks

Volvo Trucks
2022-05-17
4 min
Veiligheid
Author
Volvo Trucks

Zes kenmerkende ongevallen met trucks: dit kunnen we ervan leren

Het aantal dodelijke ongevallen met zware trucks is de afgelopen decennia aanzienlijk verminderd. Ze vormen echter nog steeds ongeveer 15% van alle verkeersdoden in de EU. Het Volvo Trucks Accident Research Team (ART) heeft grondige kennis over welke ongevallen het meest voorkomen en waarom ze plaatsvinden.


Elk ongeval met een truck heeft een eigen verhaal over wat er de seconden vóór en na het incident plaatsvond. Een verhaal dat inzicht kan geven in hoe het ongeval vermeden of voorkomen had kunnen worden. Door het bundelen van deze inzichten is het mogelijk conclusies te trekken.

Inzichten leiden tot veiligere trucks en wegen

Het vormt slechts een gedeelte van het werk van het Accident Research Team (ART). Veel van de inzichten worden verkregen bij het verzamelen en analyseren van landelijke ongevallenstatistieken en door grondig onderzoek van de ongevalsgegevens om de lastig te vinden verbanden te zien. Hierdoor kan Volvo Trucks technologieën ontwikkelen en samenwerken met beleidsmakers die onze wegen uiteindelijk stap voor stap veiliger maken.    
 

"Uit de analyse van de statistieken weten we hoe vaak elk type ongeval voorkomt, en onze eigen, diepgravende onderzoeken geven de details van hoe en waarom ze plaatsvinden", zegt Anna Theander, leidinggevende van ART, die samen met het team crashlocaties bezoekt en trucks onderzoekt om meer te weten te komen over ongevallen.

Een ongeval met een fietser doet zich meestal voor op kruispunten in de bebouwde kom. De truck slaat daarbij af naar de passagierszijde, terwijl de fietser rechtdoor gaat. De oorzaak ligt meestal bij een gebrek aan zicht vanuit de cabine en een gebrek aan begrip tussen fietser en chauffeur, wat resulteert in een verkeerde inschatting van de situatie.

Typering van ongevallen vergemakkelijkt analyse

Het team heeft een categoriseringssysteem opgesteld met de naam Type Accidents. Dit geeft een overzicht van de meest kenmerkende ongevalscenario's met zware trucks, met ernstig letsel of dodelijke afloop.


"Type Accidents is een goede weergave van de meest voorkomende ongevallen met inzittenden van zware vrachtwagens, inzittenden van auto's en kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders," zegt Anna Theander. 


Type ongevallen:

Type A: Ongevallen met dodelijke slachtoffers of zwaargewonden onder vrachtwageninzittenden.

Type B: Ongevallen met dodelijke slachtoffers of zwaargewonden onder inzittenden van auto's.

Type C: Ongevallen met dodelijke slachtoffers of zwaargewonden onder kwetsbare weggebruikers zoals fietsers, voetgangers, motorrijders of bromfietsers.

Het Accident Research Team van Volvo Trucks definieerde ruim 20 type ongevallen die de situatie op de Europese wegen kenmerken. De afbeelding toont zes ervan.

Als we naar het hele plaatje kijken, kan ART zien dat in elk van deze groepen weggebruikers sommige ongevallen vaker voorkomen dan andere. Twee veel voorkomende ongevallen uit elke groep vormen de volgende lijst:

 

  1. Type A: Ongeluk bij het verlaten van de rijstrook. Een vrachtwagen verlaat zijn rijstrook en/of de weg. Dit kan leiden tot kantelen of botsing met een object. Oorzaken: onoplettendheid of vermoeidheid van de bestuurder of uitwijken om obstakels te ontwijken. Het komt ook vaak voor in de winter, als de wegen glad zijn.
  2. Type A: Botsing achterop een andere vrachtwagen. Botsing tussen vrachtwagens die in dezelfde richting rijden. Oorzaken: onoplettendheid van de bestuurder of rijden met te weinig afstand tot de voorligger. Beperkt zicht en gladde wegen kunnen hieraan ook bijdragen.
  3. Type B: Botsing met een tegenligger. Het belangrijkste type ongevallen dat leidt tot de dood van inzittenden. Oorzaken: te hoge snelheid, onoplettendheid van een van de chauffeurs, een inschattingsfout of op een verkeerde manier inhalen. In de meeste gevallen komt een auto op de rijstrook van de vrachtwagen terecht.
  4. Type B: Ongeval op een kruispunt met een auto. Een vrachtwagen botst hierbij tegen de zijkant van een afslaande auto. Belangrijkste oorzaken: geen voorrang verlenen door onoplettendheid, auto's of vrachtwagens die te snel rijden of beperkt zicht kunnen hieraan ook bijdragen.
  5. Type C: Overstekende voetganger of fietser. Dit gebeurt wanneer een voetganger of fietser de weg oversteekt voor een vrachtwagen. Oorzaken: beperkt zicht, onoplettendheid van bestuurder of overstekende persoon of gebrek aan inschatting van snelheid of afstand.
  6. Type C: Ongeval met fietser bij het afslaan. Komt meestal voor op kruispunten binnen de bebouwde kom wanneer de vrachtwagen naar de passagierskant draait en de fietser rechtdoor rijdt. Oorzaken: onvoldoende zicht vanuit de cabine, onbegrip tussen de overstekende persoon en de vrachtwagenchauffeur, waardoor de situatie en de bedoelingen van de ander verkeerd worden ingeschat.


"De details van de onderzochte ongevallen vormen input voor de ontwikkelingsteams, zodat zij verbeteringen kunnen aanbrengen in onze producten om het risico op deze ongevallen te verkleinen. Voor elk type ongeval kunnen we vaststellen welke veiligheidsvoorzieningen het ongeval dat een specifiek scenario beschrijft, kunnen beperken of volledig voorkomen," zegt Anna Theander.

Het kan helpen om in bepaalde verkeerssituaties contact te zoeken met de vrachtwagenchauffeur om te bepalen wie het eerst oversteekt of afslaat.

Dodelijke ongevallen met zware voertuigen zijn gedaald

In de afgelopen decennia is het aantal dodelijke ongevallen met zware voertuigen aanzienlijk gedaald, ondanks het feit dat het totale aantal vrachtwagens is toegenomen. Maar het werk is nog niet gedaan. Naarmate er wetgeving wordt ingevoerd om verschillende veiligheidssystemen op trucks te standaardiseren, kunnen meer ongevallen worden voorkomen en de gevolgen ervan tot een minimum worden beperkt. Het delen van inzichten en diepgaande kennis uit onderzoek blijft een belangrijk onderdeel van het DNA van Volvo Trucks. Het aantal ongevallen moet worden teruggebracht tot nul.


"We moeten onze krachten in de industrie - en in de maatschappij in het algemeen - bundelen om dat voor elkaar te krijgen", zegt Anna.