Trucks

Lars Mårtensson
2023-03-08
Leestijd: 4 min.
Uitstoot verminderen
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Acht veelgestelde vragen over biogas en trucks op (Bio-)LNG

Transportbedrijven kunnen hun trucks nu laten rijden op vloeibaar biogas (Bio-LNG) om de stijgende dieselkosten het hoofd te bieden en ter vervanging van fossiele brandstoffen. Zo kan de uitstoot met wel 100 procent worden verminderd dankzij de biobrandstoffen die steeds vaker tegen een concurrerende prijs beschikbaar zijn. Maar wat is het verschil tussen de verschillende gassoorten, wat zijn de kosten en welke transportopdrachten passen hier het beste bij? 

Er is momenteel behoefte aan verschillende soorten brandstoffen en aandrijflijnen om te kunnen voldoen aan de eisen van de groene transitie. Biogas is een alternatief om de sector voor zwaar transport CO2-arm te maken en tegelijkertijd een energieoplossing voor de lange termijn te bieden.

Het aantal LNG-tankstations neemt op dit moment toe, vooral in Europa, en gas is nu al een levensvatbaar alternatief voor diesel, ook voor langere routes. Op dit moment zit 60% van de productiecapaciteit voor biogas in Europa en Noord-Amerika. Europa loopt momenteel voorop met 20.000 biogasinstallaties.

China produceert bijna een derde van het mondiale totaal en streeft ernaar de biogasproductie op het platteland uit te breiden en tegelijkertijd de afvalbeheermethoden te verbeteren om in 2030 bijna 17 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe) te produceren (tegen zo'n 7 Mtoe nu). Ondertussen gaat India financiële ondersteuning bieden aan lokale warmte-krachtkoppelingsinstallaties op biogas. De biogassector groeit ook in landen als Indonesië, Maleisië en Thailand, waar ze enorme hoeveelheden beschikbare bijproducten uit de industrie gaan benutten.

In 2022 presenteerde de Europese Commissie het REPowerEU-plan om ruim vóór 2030 de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland te verminderen en het implementeren van hernieuwbare energie te versnellen. Het actieplan voor biomethaan bevat diverse methoden waaronder een nieuw industrieel partnerschap voor biomethaan en financiële prikkels om de productie (vergeleken met 2021) te vertienvoudigen naar 35 miljard kubieke meter (bcm) in 2030, zodat fossiele brandstoffen in de transportsector kunnen worden vervangen. 

Maar wat is het verschil tussen de verschillende soorten gas als brandstof en hoe verhouden ze zich tot diesel? Hier volgen acht veelgestelde vragen over gas:

1. Wat is vloeibaar biogas (Bio-LNG)?

Bio-LNG, ook wel vloeibaar biogas genaamd, bestaat net als LNG voornamelijk uit methaan. Bio-LNG is een niet-fossiele brandstof die wordt geproduceerd in een proces waarbij biogas uit biologisch afval zoals dierlijke mest, slib en voedselresten wordt omgezet in hoogwaardig biomethaan en vloeibaar wordt gemaakt bij -162 graden Celsius. In vergelijking met LNG produceert Bio-LNG aanzienlijk minder CO₂-uitstoot. Het heeft ook een hoger brandstofpotentieel (het vermogen om diesel te vervangen) dan andere alternatieven zoals biodiesel. Bio-LNG kan ook lokaal worden geproduceerd, wat transportkosten en CO₂-uitstoot vermindert en bijdraagt aan energiezekerheid.
 

2. Wat is vloeibaar aardgas (LNG)?

Vloeibaar aardgas is aardgas dat is afgekoeld tot een vloeibare vorm voor vervoer en opslag. Aardgas is een fossiele brandstof, maar vloeibaar aardgas (LNG) kan de CO₂-uitstoot met 10-20% verminderen in vergelijking met diesel, dankzij de lagere hoeveelheid CO₂ per energie-eenheid. LNG wordt wereldwijd verhandeld, wat betekent dat het deel uitmaakt van de mondiale energiehandel en over de hele wereld wordt vervoerd.

3. Wat is gecomprimeerd biogas (Bio-CNG) en aardgas (CNG)?

Het enige verschil tussen Bio-LNG/LNG en Bio-CNG/CNG is dat de laatste variant onder hoge druk wordt gecomprimeerd en in tanks op de truck wordt opgeslagen. Het nadeel van gecomprimeerd gas is dat dit een kortere actieradius voor de truck geeft dan vloeibaar gas. Net als Bio-LNG kan gecomprimeerd biogas (Bio-CNG) lokaal worden geproduceerd en is het een niet-fossiele brandstof, terwijl CNG een fossiele brandstof is.

4. Hoe ver kun je rijden met een truck op gas?

Momenteel kunnen trucks op LNG en Bio-LNG tot 1000 km rijden voordat ze moeten bijtanken, waardoor het een levensvatbare brandstof is voor langeafstandstoepassingen. CNG geeft een kortere actieradius en wordt vaker gebruikt voor lokaal vervoer.

5. Welk type transport is geschikt voor trucks die op gas rijden?

CNG en Bio-CNG worden gewoonlijk gebruikt voor lokale transporten zoals distributie en afvalinzameling in stedelijke omgevingen. Elektrische trucks worden een concurrerend alternatief in steden, wat nieuwe manieren geeft om biogas te gebruiken, bijvoorbeeld als Bio-LNG in langeafstandstrucks. Evenals LNG heeft Bio-LNG een hoge energiedichtheid en daarom zijn trucks op LNG geschikt voor langeafstandstransporten. Op de lange termijn vormen trucks op gas een aanvulling op elektrische trucks. Vooral wanneer ze rijden op biogas. 
 

6. Wat is het goedkoopste alternatief: gas of diesel?

Dit hangt af van verschillende factoren en marktspecifieke omstandigheden. Een truck op gas is duurder dan een dieseltruck, maar de totale bedrijfskosten kunnen lager uitvallen dankzij lage gasprijzen of verschillende bonussen, zoals tolgelden of belastingen. Trucks op biogas kunnen ook een vereiste zijn om bedrijfsactiviteiten te behouden of nieuwe opdrachten te verwerven vanwege strengere milieu-eisen.
 

7. Wat speelt er op het gebied van de infrastructuur voor gas, zoals beschikbaarheid, tanken en komende investeringen?

De infrastructuur voor trucks op gas neemt snel toe en de trucks worden continu ontwikkeld. Biogas en biomethaan zijn de snelst groeiende vormen van bio-energie, waarbij een groot deel van de biogasproductie in Europa en Noord-Amerika plaatsvindt. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) is van mening dat het wereldwijde marktaandeel in de totale vraag naar bio-energie zal groeien van 5% nu tot 12-20% afhankelijk van toekomsscenario's.

Er zijn nu al ruim 600 tankstations voor LNG/Bio-LNG in Europa. Dit aantal is in een jaar tijd met meer dan 100 tankstations toegenomen. Er wordt ook geïnvesteerd in de productie van Bio-LNG en grote spelers stappen over op Bio-LNG vanwege de noodzaak om niet-fossiele brandstoffen te gaan gebruiken. De tankduur is vergelijkbaar met diesel, maar er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig vanwege het koude, vloeibaar gemaakte gas.
 

8. Is het slim te investeren in een truck op gas?

Trucks op gas kunnen een concurrerend alternatief zijn voor diesel, en de technologie verbetert voortdurend als het gaat om efficiëntie en actieradius. En biogas (Bio-LNG) heeft de circulaire en klimaatvoordelen waar steeds meer klanten binnen de transportsector om vragen. Het is ook een alternatieve brandstof die momenteel al op veel plaatsen verkrijgbaar is.

De meest gestelde vragen over bio-LNG