Trucks

Alles over zelfrijdende trucks en autonoom rijden

| Leestijd: .. min | Leestijd: .. min
Op deze pagina vindt u alles over zelfrijdende trucks. We leggen u uit wat autonoom rijden inhoudt. En wat erbij komt kijken om deze technologie mogelijk te maken. Ook bespreken we de uitdagingen van autonoom rijden voor de transportbranche.
Alles over zelfrijdende trucks en autonoom rijden

Wat is CO2?

CO2, ook wel 'koolstofdioxide' genoemd, is een kleur- en geurloos gas dat van nature in onze atmosfeer aanwezig is. COvormt samen met andere gassen een 'broeikas' die de aarde helpt de (aangename) temperatuur die het nu heeft te behouden. Het is om die reden dat COeen 'broeikasgas' wordt genoemd. Naast de natuurlijke aanwezigheid van COontstaat het gas door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en kolen.  

Zware trucks zijn verantwoordelijk voor ongeveer 5% procent van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. Wanneer men kijkt naar het totale wegvervoer, wordt zo'n 25% van de broeikasgassen door zware trucks uitgestoten.

 

Waarom is CO2-uitstoot een probleem?

CO2-uitstoot is op zichzelf geen probleem. Zonder COin onze atmosfeer zou het volgens HIER.nu gemiddeld zelfs -18 graden op aarde zijn. Het probleem is dat de CO2-uitstoot in de afgelopen 100 jaar enorm is toegenomen als gevolg van industriële, technolische en maatschappelijke ontwikkelingen. Door massale verbranding van fossiele brandstoffen en de grotere hoeveelheid COin de atmosfeer, is er een broeikaseffect ontstaan. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde in een rap tempo, met ernstige gevolgen, zoals smeltende ijskappen, extreme regenbuien, overstromingen, droogte en mislukte oogsten.

Om de CO2-uitstoot op grote schaal terug te dringen, heeft de Europese Unie verschillende wetgevingen geïntroduceerd. Hieronder vindt u een overzicht.

Sinds begin 2019 is de nieuwe wetgeving rondom CO2-uitstoot en brandstofverbruik van kracht

EU-doelen en VECTO

De grote impact van het wegtransport op het broeikaseffect was voor de Europese Unie reden om nieuwe doelen rondom CO2-reductie te stellen en de wet- en regelgeving rondom zware trucks te veranderen. Op 18 februari 2019 heeft de EU de definitieve doelstellingen voor 2025 en 2030 gepresenteerd. De gemiddelde emissies moeten vanaf 2025 worden verminderd met 15 procent en vanaf 2030 met 30 procent (ten opzichte van waarden van 2019). Om deze doelen te kunnen behalen, heeft de EU definitief besloten de CO2-emissies van zware voertuigen te reguleren. Sinds begin 2019 moeten fabrikanten voor iedere zware truck daarom het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot opgeven, zodat het CO2-verbruik van zware voertuigen inzichtelijk en meetbaar wordt. Aangezien het aantal mogelijke truckconfiguraties te groot is om standaard CO2-labels toe te kennen aan trucks, heeft de Europese commissie een tool ontwikkeld die de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik voor elke afzonderlijke configuratie kan berekenen. Deze VECTO-tool (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) berekent op basis van verschillende waarden welk CO2-label een truck toegewezen krijgt.

Vrijstellingen
Naast de wetgevingen die fabrikanten verplichten om te investeren in trucks die minder COuitstoten, zijn er verschillende regelingen vanuit overheden ingesteld die transportbedrijven helpen om te investeren in duurzame oplossingen. Zo hanteert Nederland een accijnsteruggave voor LNG-trucks. Ook de landen om ons heen werken aan een schoner milieu. Trucks die op LNG rijden, hoeven tot eind 2023 geen Maut (de Duitse tol) te betalen in Duitsland.

Wat als ik alleen dieseltrucks heb?

Ook voor uw huidige dieseltrucks kunt u de CO2-uitstoot verlagen

Hoewel een steeds groter aantal Nederlandse transportbedrijven de ontwikkelingen rondom alternatieve aandrijflijnen nauwlettend in de gaten houdt en velen al ruimschoots hebben geïnvesteerd in een meer groene vloot, begrijpen we dat de meeste transportbedrijven nog steeds voornamelijk dieseltrucks in de vloot hebben. Kunt u dan niets doen aan CO2-reductie en klimaatverbetering? Gelukkig wel.

 

CObesparen door uw brandstofverbruik te verminderen

Door sterk in te zetten op het terugdringen van het brandstofverbruik van uw vrachtwagens en chauffeurs, kunt u uw ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Met elke liter diesel die u minder verbruikt, bespaart u 2,6 kg CO2-uitstoot. Bovendien is het ook nog eens goed voor uw winstgevendheid. 

Wilt u stappen zetten op het gebied van brandstof besparen?

Alternatieve brandstoffen

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals diesel, voegen CO2-neutrale brandstoffen geen kooldioxide toe aan de atmosfeer. CO2-neutrale transporten worden aangedreven door brandstoffen die zijn geproduceerd op basis van hernieuwbare grondstoffen, zoals biomassa. Volvo Trucks bestudeert en evalueert al jarenlang alle mogelijke alternatieve brandstoffen. Dit gebeurt aan de hand van de volgende criteria:


1. Impact op het klimaat
2. Energie-efficiency
3. Efficiënt gebruik van het land
4. Brandstofpotentieel
5. Voertuigaanpassing
6. Brandstofkosten
7. Brandstofinfrastructuur

Wilt u weten wat de voor- en nadelen van de verschillende alternatieve brandstoffen zijn? We hebben een handig overzicht voor u gemaakt.

Overzicht alternatieve brandstoffen

LNG: het beste alternatief voor internationaal transport

Op basis van jarenlang experimenteren met verschillende alternatieven voor diesel hebben we kunnen concluderen dat LNG (Liquified Natural Gas) de komende jaren de meest gebalanceerde en mileuvriendelijke brandstof voor internationaal transport (lange afstand) is. Het aardgas dat de basis vormt voor LNG is wereldwijd in grote hoeveelheden aanwezig en stoot minder COuit dan diesel. Wanneer voor bio-LNG wordt gekozen, wordt de uitstoot zelfs tot 100% verminderd.

We leggen u hier o.a. graag uit wat LNG precies is, welke LNG-trucks er zijn, waar u LNG kunt tanken en waarom LNG de investering vaak terugverdient.

HVO

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. HVO is in feite een tweede generatie biodiesel die kan worden geproduceerd uit een breed scala aan materialen. Tijdens het productieproces wordt waterstof toegevoegd aan plantaardige olie, om een brandstof te creëren die sterk lijkt op conventionele diesel en die en kan worden gebruikt in veel middelzware en zware motoren.

Elektrische vrachtwagens

Wellicht denkt u: waarom maken we niet alle trucks gewoon elektrisch? Een zeer begrijpelijke vraag. Elektriciteit heeft immers een hoog rendement en een lage impact op het klimaat. Willen we voor internationaal transport elektrisch rijden mogelijk maken, is het echter noodzakelijk dat trucks dynamisch (door te rijden) kunnen worden opgeladen. Voorlopig bestaat deze mogelijkheid nog niet op grote schaal, waardoor elektrische trucks met name geschikt zijn voor stedelijk transport. De ontwikkelingen gaan echter snel.

De Volvo FE Electric van Renewi rijdt in de binnenstad van Amsterdam

Volvo Trucks levert de Volvo FL Electric en Volvo FE Electric. En ook de Volvo FM Electric en Volvo FMX Electric worden inmiddels ingezet in praktijktest. Vanaf 2021 levert Volvo Trucks een complete heavy duty-reeks met elektrische aandrijflijn, voor distributietaken, afvalinzameling, regionaal transport en stedelijke bouwactiviteiten. De weg naar CO2-neutraal transport is daarmee definitief ingezet.

Meer weten over elektrische vrachtwagens?

Vanaf 2021 biedt Volvo Trucks in Europa een complete range elektrische trucks aan voor distributietaken, afvalinzameling, regionaal transport en stedelijke bouwactiviteiten.

Waterstof 

Naast elektrische trucks wordt er ook hard gewerkt aan trucks die rijden op waterstof. Een voertuig dat wordt aangedreven door waterstof functioneert door in een brandstofcel een reactie te laten plaatsvinden tussen waterstofgas dat onder hoge druk wordt samengebracht met zuurstof. Dit mengsel start een elektrochemische reactie die elektriciteit produceert voor het aandrijven van de elektrische motor. Een waterstofvoertuig lijkt in veel opzichten sterk op een elektrisch voertuig aangezien ze beiden een elektrische motor hebben. De voor de aandrijving benodigde elektriciteit wordt echter op een andere manier gegenereerd. Wat verder precies de verschillen zijn, kunt u hier lezen

LZV's

LZV's, ofwel 'Ecocombi's', zijn vrachtwagencombinaties van maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar. Hiermee zijn ze langer dan reguliere vrachtwagencombinaties. Doordat de stijging van het brandstofverbruik van een LZV niet opweegt tegen de hoeveelheid laadvermogen die wordt gewonnen, is een LZV een uitstekend middel om uw CO2-uitstoot te verlagen en tegelijkertijd kosten te besparen. Bovendien bieden LZV's extra mogelijkheden om met een chauffeurstekort om te gaan en verminderen ze de druk op het wegennet en leveren daarmee een positieve bijdrage aan het fileprobleem. Lees hier wat de voordelen van een LZV of ecocombi zijn. 

LZV's bieden zowel voordelen voor het milieu als voor uw winstgevendheid