Trucks

Anna Wrige Berling
2023-08-01
Leestijd: 8 min.
Veiligheid
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Waarom het hedendaagse stadsverkeer een grotere uitdaging vormt voor chauffeurs

Vrachtwagenchauffeurs worden geconfronteerd met een toenemend aantal uitdagingen in het drukke stadsverkeer. Waarom is dit zo en hoe wordt de veiligheid van trucks voor gebruik in onze groeiende steden aangepakt?

Onze steden groeien exponentieel. Volgens de VN woonde in 2018 55% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden, een percentage dat naar verwachting zal stijgen tot 68% in 2050. In veel steden is de infrastructuur van wegen niet in hetzelfde tempo meegegroeid, wat leidt tot meer files en moeilijke rijomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs en de steeds diverser wordende mix van weggebruikers overal ter wereld.


Hoewel er momenteel weinig bekend is over de impact van e-bikes en elektrische scooters op verkeersongevallen, heeft hun recente groei in aanwezigheid op de weg een nieuwe dimensie toegevoegd aan het toenemende aantal kwetsbare weggebruikers op de weg. Bovendien zijn deze scooterrijders, fietsers en voetgangers zich vaak niet bewust van de dode hoek van trucks.


Smartphones kunnen een grote afleiding zijn voor alle weggebruikers en de situatie verergeren. Volgens de National Highway Traffic Safety Administration is rijden terwijl men wordt afgeleid een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen in de VS, waarbij een groot deel van de afleiding op de weg wordt toegeschreven aan appen en sms'en tijdens het rijden. Ook voetgangers en fietsers zijn vaak onderweg terwijl ze naar muziek luisteren of hun telefoon gebruiken, zonder zich bewust te zijn van hun omgeving. Studies tonen aan dat bijna een vijfde (17%) van alle voetgangers die een weg oversteken niet op het verkeer let omdat ze hun smartphone gebruiken (bron: Volvo Trucks 2017 Safety Report).

De toename van e-commerce en de gevolgen daarvan voor stadsdistributie

De toename van online bestellingen stelt chauffeurs voor andere veiligheidsuitdagingen. Daarbij bestaat de noodzaak om te voldoen aan snellere levertijden en is er een gebrek aan geschikte parkeerplaatsen om veilig te kunnen leveren in een toenemend aantal locaties in de stad. Uit een jaarlijkse enquête van het American Transportation Research Institute blijkt hoe de sterke groei van de e-commercehandel het probleem van het parkeren van vrachtwagens in de stad heeft verergerd.


"Beroepschauffeurs in steden worden tegenwoordig dagelijks geconfronteerd met moeilijke rijomstandigheden: vaak krappe deadlines om de klus te klaren, een uitdagende weginfrastructuur om hun voertuig veilig te manoeuvreren en de noodzaak om alert te blijven op de vele risico's van aanrijdingen op onze overvolle wegen", zegt Anna Wrige Berling, Traffic & Product Safety Director bij Volvo Trucks.

Veiligheid van trucks wordt steeds belangrijker

Met de toenemende verstedelijking en een meer diverse mix van weggebruikers die een plek op de weg willen, staat verkeersveiligheid hoog op de agenda van veel stedelijke beleidsmakers. Het feit dat vooral jonge weggebruikers gevaar lopen - volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn verkeersongevallen wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor 5 tot 29-jarigen - heeft ook de behoefte aan een betere verkeersveiligheid in de stad doen toenemen.


Een van de grootste problemen voor vrachtwagenchauffeurs is hun zichtbaarheid, vooral als het gaat om kwetsbare weggebruikers. In Londen zijn trucks onevenredig betrokken bij dodelijke aanrijdingen met deze groep. Hoewel trucks slechts vier procent van alle gereden kilometers in de hoofdstad voor hun rekening nemen, waren ze tussen 2015 en 2017 betrokken bij 63 procent van de dodelijke aanrijdingen met fietsers en 25 procent met voetgangers (bron: Transport for London). Om die reden heeft Londen nu een Direct Vision Standard gebaseerd op hoeveel een chauffeur direct door het cabineraam kan zien. Trucks moeten voldoen aan de vereiste norm om de binnenstad binnen te komen.


Voor Europa worden in 2024 ook de General Safety Regulations (GSR; algemene veiligheidsverordening van de EU) van kracht. Naast andere vereisten moeten alle trucks in Europa beschikken over actieve veiligheidstechnologie die bestuurders informeert als er zich een kwetsbare weggebruiker in de risicozone aan de voor-, zij- of achterkant van het voertuig bevindt. De normen voor direct zicht volgen in 2029. Om aan de norm voor direct zicht te voldoen, zal het ontwerp van de cabine, dat voor alle markten geldt, veranderen.


Bovendien zijn aanvullende 360 graden-camerasystemen (vier camera's aan elke kant van de truck voor een volledig zicht rondom het voertuig) gebruikelijker geworden.

Chauffeurs in steden worden tegenwoordig geconfronteerd met moeilijke rijomstandigheden: strakke deadlines, een uitdagende infrastructuur en de noodzaak om alert te blijven op de vele risico's van aanrijdingen op onze overvolle wegen.

Op weg naar nul ernstige ongevallen en een meer holistische benadering van verkeersveiligheid in de stad

De langetermijndoelstelling van de EU is om tegen 2050 het aantal doden en ernstig gewonden op de Europese wegen tot nul te herleiden, de zogenaamde ‘Vision Zero’.


De Verenigde Naties hebben ook een ambitieuze doelstelling: het bevorderen van de reductie van het aantal verkeersdoden en -gewonden wereldwijd met 50% tegen 2030.


Matts-Åke Belin, WHO Global Lead Decade of Action for Road Safety, zegt: "De gevolgen van ongevallen met trucks zijn, vanwege hun gewicht en omvang, bijna altijd ernstig. Veiligheid van vrachtauto's is daarom een belangrijk onderdeel van deze wereldwijde doelstelling."


De WHO moedigt tegelijkertijd aan om meer te wandelen en te fietse, om de impact op het milieu te verminderen en de gezondheidsvoordelen te vergroten. Daarom moet veiligheid volgens Belin meer worden geïntegreerd in de manier waarop we steden ontwerpen en mobiliteit organiseren.


"In het verleden was veiligheid een 'add-on' vereiste en werden ongevallen meestal toegeschreven aan menselijke fouten. Nu begrijpen we dat we rekening moeten houden met menselijke fouten en de verkeersveiligheid systematischer moeten benaderen. Een onderdeel daarvan is een veiligheidsmentaliteit bij het ontwerpen van wegen en het gebruik van innovatieve technologie ter ondersteuning van vrachtwagenchauffeurs en andere weggebruikers.

Hoe trucks veranderen om veiliger in de stad te rijden 

Veiligheidsgordels, automatische transmissies, automatische noodremmen, lane keeping support en technologie om botsingen te vermijden, evenals dodehoekcamera's, maken het mogelijk veiliger te rijden met vrachtwagens in de stad. De situatie is verbeterd - in de afgelopen decennia blijkt uit statistieken in de VS en EU dat het aantal dodelijke ongevallen waarbij zware voertuigen betrokken zijn, aanzienlijk is gedaald, ondanks het feit dat het totale aantal trucks is toegenomen.


Zeer binnenkort kunnen chauffeurs ook de volgende stap verwachten - wetgeving die ervoor zorgt dat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van actieve veiligheidssystemen voor trucks worden gehandhaafd.


"Het is overduidelijk dat het rijden met trucks in onze steden een steeds grotere uitdaging is geworden op het gebied van veiligheid. Maar met Vision Zero als prioriteit zullen truckchauffeurs uitgebreidere, verplichte veiligheidsondersteuning krijgen, niet alleen via verbeterd direct en indirect zicht, maar ook via intelligente waarschuwingssystemen die de chauffeur waarschuwen als er een botsing dreigt. Verkeersveiligheid gaat echter niet alleen over wetgeving. Het gaat om een gezamenlijke mentaliteit waarbij autoriteiten, weggebruikers en de sector moeten samenwerken om het aantal verkeersdoden te verminderen en op weg te gaan naar nul," zegt Anna Wrige Berling.

Anderen bekeken ook

Laatste nieuws

Latest Press Release