Trucks

Driver in cab with Driver Times Support in SID

Wees voorbereid op een ILT-controle van rij- en rusttijden digitale tachograaf

Raymond Wittenberg Romy Richter
2023-11-29
Leestijd: 5 min.
Transportinformatie
Authors
Raymond Wittenberg
Product Manager Services
Romy Richter
Business Development Manager Services

De controles op de rij- en rusttijden van chauffeurs zijn aangescherpt door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wordt aan u ook gevraagd om data aan te leveren? Dan kunt u met de service Driver Times van Volvo Connect eenvoudig voldoen aan uw verplichtingen en chauffeurspas- en tachograafgegevens automatisch op afstand downloaden, analyseren en exporteren voor uw administratie. Het helpt u met de naleving van het rij- en rusttijdenbesluit en kan boetes voorkomen.


Veel vervoerders krijgen momenteel de vraag vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) om tachograafgegevens aan te leveren. De dienst wil inzicht in de ritgegevens van chauffeurs. Mogelijk wordt deze inventarisatie gedaan om te bepalen in welke categorie u valt; heeft u uw administratie op orde of behoeft u in de toekomst mogelijk extra controle en toezicht?


De boetes voor het overschrijden van de rij- en rusttijden zijn hoog. En dat is niet voor niets. Het rij- en rusttijdenbesluit moet immers oneerlijke concurrentie wegnemen en de gezondheid van chauffeurs en de veiligheid op de weg vergroten. Het opleveren van de gevraagde data nu, kan extra controles van uw administratie en verstoring van uw bedrijfsvoering in de toekomst voorkomen. Neem de oproep van de IL&T en eventuele opmerkingen en waarschuwingen daarom serieus. Maar hoe komt u makkelijk en snel bij de gewenste gegevens?

We merken dat er vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nu, meer dan ooit, actief verzocht wordt om tachograafgegevens aan te leveren. Gelukkig is alle benodigde data eenvoudig te downloaden vanuit Volvo Connect.

Automatisch downloaden en real time inzicht in rij- en rusttijden

Rijtijden, pauzes, dagelijkse en wekelijkse rust en andere gegevens, worden bij het rijden met een vrachtwagen door de digitale tachograaf automatisch geregistreerd. Het is aan u als vervoerder om de ritgegevens van de bestuurderskaart en het tachograafgeheugen uit te lezen. Doet u dit niet tijdig en regelmatig, dan bent u in overtreding en loopt u kans op een boete.


De service Driver Times van Volvo Connect geeft u real time inzicht in de rij- en rusttijden van uw chauffeurs in de gekoppelde voertuigen. Gegevens van de bestuurderskaart en de tachograaf worden daarbij dagelijks automatisch op afstand gedownload en zichtbaar in de portal en in de Volvo Connect-app.


Het handmatig uitlezen van de tachograaf en bestuurderskaarten is dan niet meer nodig en u kunt gedownloade bestanden eventueel via een koppeling delen met andere tachograafsoftwareleveranciers. Grote kans dat uw Volvo al voorzien is van de juiste hardware, zodat deze niet meer ingebouwd hoeft te worden en u slechts alleen de service Driver Times dient te activeren in Volvo Connect om hier gebruik van te maken.


Doorloop de volgende stappen om uw tachograafgegevens te exporteren vanuit Volvo Connect (zie afbeeldingen hieronder):

Goede invoer van gegevens

Om te zorgen dat u geen data mist in uw administratie, is het van belang dat gegevens goed worden ingevoerd in de digitale tachograaf. Wees hier in de volgende gevallen extra alert op:
 

  • tijdelijke inhuur van een chauffeur, bijvoorbeeld inzet voor een dag
  • ontslag of uitdiensttreding van een chauffeur
  • verlies van de chauffeurskaart
  • het bereiken van de vervaldag van de chauffeurskaart
  • ingebruikname en afscheid nemen van een voertuig
  • aanmelden en afmelden van een huur- of demotruck op de bedrijfskaart


Uw bedrijfskaart 24/7 online met Company Card Hosting

Desgewenst kunnen wij met Company Card Hosting het automatisch downloaden van tachograafgegevens en bestuurderskaarten nog verder vereenvoudigen voor u. Wij nemen hierbij (een kopie van) uw Kiwa-bedrijfskaart op in onze beveiligde omgeving. Vervolgens kunnen wij in combinatie met Driver Times de gegevens van alle gekoppelde voertuigen en ingelogde chauffeurs automatisch uitlezen, waar uw truck ook rijdt. U hoeft dat niet zelf met een kaartlezer uw bedrijfskaart online te houden – wat voorwaardelijk is voor remote tacho downloads.

Een dagelijkse, automatische download van tachograafgegevens op afstand, bespaart veel tijd en vermindert aanzienlijk de administratie van het wagenpark en het risico op het missen van data en een te late download.

Met één druk op de knop inzicht in rij- en rusttijden

Beschikt u over een Volvo FH, FH16, FM of FMX gebouwd vanaf 2021 en uitgerust met het nieuwste infotainmentsysteem? Dan is sinds een recente update ook onboard een uitgebreide weergave van rij- en rusttijden beschikbaar en voor uw chauffeur te zien op het secundaire display.


En met Driver Times is in de Volvo Connect-app onder ‘Mijn chauffeursactiviteit’ met één druk op de knop te zien hoeveel tijd er per dag besteed is aan rijden, werken, rusten, beschikbaarheidstijd en wat onbekend is. Daarbij is het ook mogelijk om deze gegevens per week, maand en andere termijnen te zien.


Voor wagenparkbeheerders is tevens ‘Overzicht chauffeursactiviteit’ in de app aan te klikken. Hier wordt weergegeven hoe alle gekoppelde chauffeurs ervoor staan met hun rij- en rusttijden. Heeft u liever een visuele weergave van de data? Kies dan voor de optie om de gegevens in een grafiek te tonen.


De Volvo Connect-app is voor iedereen gratis te downloaden. Zodra er ook een Volvo Connect-service geactiveerd is, worden de bijbehorende gegevens getoond. Driver Times, Fuel & Environment, Positioning en Messaging zijn services waarvan data in de app terug te zien is.


Bekijk welke stappen u kunt doorlopen om uw chauffeur(s) toegang te geven tot de Volvo Connect-app in het artikel ‘Maak kennis met de service Driver Times in de Volvo Connect-app’.