Trucks

Tomas Thuresson
2024-02-07
Leestijd: 5 min.
Transportinformatie
Author
Tomas Thuresson
Commercialization Manager New Offer

Waarom de EU langere vrachtwagencabines toestaat en wat dit kan betekenen voor uw bedrijf

Verbetering van brandstofefficiëntie, luchtweerstand en chauffeurscomfort: het zijn de belangrijkste redenen achter de beslissing om langere vrachtwagencabines op de Europese wegen toe te staan. De regelgeving is in lijn met de klimaatdoelstellingen van de EU en kan veel betekenen voor bedrijven.


Het ontwerp van vrachtwagens in Europa is decennialang grotendeels ongewijzigd gebleven, met een cabine met korte neus om de lengte van de lading te maximaliseren. Deze cabines met korte neus, vaak cab-over-engine (COE) genoemd, zien we het meest op onze wegen. Dat komt vooral omdat de Europese wetgeving de volledige lengte van het voertuig, dus inclusief oplegger en/of aanhanger, beperkt. In de VS zijn de lengtebeperkingen daarentegen alleen van toepassing op de trailer. Dat verklaart waarom trucks met lange neuzen de Amerikaanse wegen domineren.


Veranderingen in de Europese wetgeving die in 2020 zijn ingevoerd, staan nu echter ook in Europa vrachtwagens met iets langere neuzen toe. Dit biedt ruimte voor ontwerpveranderingen die vrachtwagens aerodynamischer, veiliger en comfortabeler kunnen maken.


"Wij zijn blij met deze wetgeving, omdat het ons de kans geeft om de energie-efficiëntie van de cabines door middel van design nog verder te verbeteren. Dat zal zowel onze klanten als het milieu ten goede komen", zegt Tomas Thuresson, Commercialization Manager New Offer bij Volvo Trucks.

De nieuwe wetgeving biedt ruimte voor ontwerpveranderingen die vrachtwagens aerodynamischer, veiliger en comfortabeler kunnen maken.

Hoe het milieu en de vrachtwagenindustrie hiervan profiteren

Volgens de nieuwe wetgeving mogen truckfabrikanten hun vrachtwagencabines uitbreiden, zonder dat dit ten koste gaat van de laadruimte*. Door de geoptimaliseerde aerodynamica zal het verbeterde ontwerp naar verwachting het brandstofverbruik verminderen. En dat komt zowel het milieu als de operationele kosten van de transportindustrie ten goede. Een lager brandstofverbruik betekent een lagere CO2-uitstoot, wat betekent dat de verordening ook de klimaatdoelstellingen van de EU ondersteunt.


Dr Phil Martin, hoofd Transportveiligheid bij het Britse non-profit adviesbureau TRL, was nauw betrokken bij het onderzoek dat heeft geleid tot de wijzigingen in de Europese wetgeving:


"Het verbeteren van de aerodynamica van vrachtwagens en de EU-agenda voor het CO2-vrij maken van de economie, dreven aanvankelijk de behoefte aan de bijgewerkte regelgeving aan. Maar het was ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de invoering van deze afwijkingen voor de cabinelengte niet zou leiden tot meer schade voor kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers. En eigenlijk werd het een kans om de veiligheid van vrachtwagens voor deze kwetsbare weggebruikers te verbeteren", vertelt hij.

 

Waarom langere cabines het zicht verbeteren

Dus hoewel het begon met een behoefte aan betere aerodynamica, is het verbeterde directe zicht ook een voordeel van het nieuwe cabineontwerp geworden. De langere neus van de cabine maakt het voor de chauffeur gemakkelijker om voetgangers aan de voorkant te zien, omdat deze zich wat verder weg bevinden ten opzichte van de 'plattere' neus.

DE RICHTLIJN AFMETINGEN EN GEWICHTEN 

De algemene regels voor zware voertuigen in de EU zijn vastgelegd in Council Directive 96/53/EC, beter bekend als de Richtlijn Gewichten en Afmetingen Zware Voertuigen. De richtlijn is later bijgewerkt door Richtlijn (EU) 2015/719ENBesluit (EU) 2019/984EN en Verordening (EU) 2019/1242EN. De wijzigingen houden in dat voertuigen of voertuigcombinaties de gespecificeerde maximale lengtes mogen overschrijden, 'op voorwaarde dat hun cabines verbeterde aerodynamische prestaties, energie-efficiëntie en veiligheidsprestaties leveren'. 

 

HISTORISCHE TIJDLIJN

1985: De EU introduceert de eerste richtlijn over gewichten en afmetingen voor commerciële voertuigen, met als doel de regels in alle lidstaten te harmoniseren.
1996: De EU neemt een richtlijn aan die maximale afmetingen vastlegt voor bepaalde categorieën bedrijfsvoertuigen.
2015: De EU voert een richtlijn in over de gewichten en afmetingen van vrachtwagens die betrokken zijn bij internationaal transport, met als doel de regels verder te harmoniseren en gelijke voorwaarden in alle lidstaten te garanderen.
2020: De EU implementeert nieuwe wetgeving die uitgebreide vrachtwagencabines toestaat, met de nadruk op brandstofefficiëntie, comfort voor de chauffeur en veiligheid.

Welke invloed kunnen nieuwe cabineontwerpen hebben op chauffeurs?

Bovendien kan de nieuwe wetgeving in sommige gevallen het comfort van de chauffeur verbeteren, waardoor truckfabrikanten kunnen kiezen voor een ruimere indeling van de cabine. Dit kan de werkomstandigheden verbeteren en bijdragen aan een grotere arbeidstevredenheid onder vrachtwagenchauffeurs.


"Al met al zou ik zeggen dat er een groot potentieel is voor transportbedrijven om een voorkeursvervoerder te worden, zowel voor hun klanten als voor hun werknemers. Door trucks met deze verbeterde cabineontwerpen te gebruiken, kunnen ze veiligere en milieuvriendelijkere voertuigen én betere werkomstandigheden bieden. De bedrijfskosten zullen waarschijnlijk ook dalen dankzij een lager brandstofverbruik, met name voor langeafstandsritten. En mogelijk zorgt het ook voor betere verzekeringspremies door een vermindering van het aantal incidenten", aldus Dr. Phil Martin. 

 

* De wetgeving eeft geen exacte lengtebeperking, maar verwijst in plaats daarvan naar een driedimensionale tekening die in de wettekst wordt geschetst - de driedimensionale 'cabine-envelop'.